Joves revisors re-escriuen articles científics

Joves revisors re-escriuen articles científics

Frontiers for Young Minds és una revista científica sense ànim de lucre amb articles escrits per investigadors i adaptada per a un públic més jove, amb un gir editorial: els manuscrits són revisats per una junta de nens i adolescents que assumeixen el paper de revisors parells. Després, correspon als autors abordar totes les inquietuds plantejades pels Joves Revisors i adaptar el seu article a una forma que pugui ser difosa i entesa pel públic més jove. En involucrar els Joves revisors (de 8 a 15 anys d’edat) en el procés, els capacitem perquè pensin críticament, facin preguntes i connectin amb els investigadors d’avui.

ECOGRAPHY és una revista que publica articles centrats en amplis patrons espacials i temporals, en particular estudis d’ecologia de poblacions i comunitats, macroecologia, biogeografia i conservació ecològica. Els estudis sobre genètica ecològica i ecologia històrica són benvinguts en el context de l’explicació dels patrons ecològics contemporanis. S’espera que els manuscrits abordin els principis generals en ecologia, encara que poden fer-ho utilitzant un sistema model específic si això emmarca el problema en relació amb un problema ecològic generalitzat.

Ecography és el primer soci editorial de Frontiers for Young Minds. En aquesta nova col·laboració, Ecography recomanarà que els articles publicats es reescriguin per a audiències més joves a través del procés de revisió per parells de Frontiers for Young Minds.

En involucrar els científics perquè s’encarreguin d’adaptar el seu propi treball a una audiència més jove, aquests tenen el poder de crear una investigació comprensible i accessible per a una audiència més àmplia. En fer-ho, als investigadors se’ls proporciona un canal per comunicar la seva feina sense males interpretacions i oferir-los les eines per convertir-se en millors comunicadors. Els articles que s’han sotmès a l’escrutini de la revisió per parells amb els nostres Joves Revisors es publiquen en línia per a ser distribuïts lliurement com un recurs educatiu, que comprèn investigacions que normalment trigarien diversos anys a aparèixer en els llibres de text de l’aula.

Frontiers for Young Minds convidarà als autors dels articles recomanats per Ecography per adaptar el seu treball prèviament publicat a les versions de Young Minds, que estarà disponible a les nostres seccions especialitzades de Biodiversitat i la Terra i els seus Recursos.

 

Font: http://www.ecography.org/blog/exciting-new-partnership-between-frontiers-young-minds-and-ecography

La revista de divulgació científica Hidden Nature busca col·laboradors

La revista de divulgació científica Hidden Nature busca col·laboradors

La revista de divulgació científica trimestral Hidden Nature busca divulgadors, periodistes, científics, etc. que vulguin col·laborar en la redacció de contingut. La revista, que és relativament nova, considerarà en aquestes primeres etapes tant col·laboracions voluntàries com remunerades.

Les properes temàtiques i dates límit de lliurament d’articles són les següents:

GENER 2019 – Temàtica: Sexe.

  • Termini de lliurament d’articles fins el 15 de Novembre.
  • Disponible per al públic a partir l’1 de gener de 2019.

ABRIL 2019 – Temàtica: Etnobotànica

  • Termini de lliurament d’articles fins el 15 de febrer de 2019.
  • Disponible per al públic a partir l’1 d’abril de 2019.

JULIOL 2019 – Temàtica: Biomarcadors

  • Termini de lliurament d’articles fins el 15 de Maig de 2019.
  • Disponible per al públic a partir l’1 de juliol de 2019.

OCTUBRE 2019 – Temàtica: Virologia

  • Termini de lliurament d’articles fins el 15 d’Agost de el 2019.
  • Disponible per al públic a partir l’1 d’octubre de el 2019.

 

La revista disposa d’ISSN digital i imprès, i les normes de publicació es poden veure a la seva pàgina web.

Per a qualsevol dubte o consulta, es pot escriure a revista@hidden-nature.com.

Les edicions ja publicades poden trobar en el següent enllaç: https://www.hidden-nature.com/revistas/

Programes didàctics de HEIRRI (en castellà) – innovació i investigació responsables

Programes didàctics de HEIRRI (en castellà) – innovació i investigació responsables

Els programes didàctics de HEIRRI i els materials formatius dissenyats per diferents nivells educacionals (grau, màster, PhD, MOOC, escoles d’estiu, entrena-l’entrenador, professors d’escola secundària), principalment basats en metodologies innovadores i participatives (seguint un “Aprenentatge basat en problemes”) i presentats en formats multimèdia estan disponibles a la pàgina web d’eines de RRI.

Alguns d’ells s’han traduït al castellà. Descarrega’ls amb l’enllaç que trobaràs més avall!

S’anima a tots els professors, autoritats de la universitat, investigadors, managers, polítics i totes les persones interessades en educació superior a explorar els recursos de HEIRRI, adaptar-los als seus contexts, editar-los lliurement i integrar-los en les seves pràctiques de docència.

Aquests recursos donen als instituts d’educació superior les eines per reforçar la capacitat dels investigadors i els innovadors per l’anticipació, reflexió i engagement, amb l’objectiu d’entrenar als ciutadans i no solament els treballadors especialitzats.

Ara disponible en castellà aquí:

– 1. Guía sobre el Aprendizaje basado en Problemas (ABP) de las instituciones de educación superior y para la innovación e investigación responsables 

– 2. Guía de Casos de HEIRRI: introducción a los casos de RRI

– 3. Guía de los juegos de rol de HEIRRI: guía del tutor de los juegos de rol, los experimento de GDF, la moda sostenible, la biomasa, la nanotecnología en la agricultura y el engaño

– 4. Tarjetas con declaraciones

T’agradaria seguir utilitzant els recursos de HEIRRI en el futur? Estàs compromès amb l’ensenyança RRI i vols fomentar la seva integració als instituts d’educació superior? Llavors hauries d’unir-te a la xarxa d’institucions d’educació superior amb ensenyança de RRI. Aquesta xarxa connecta professionals de tot el món que s’ajunten per un interès comú en la docència de RRI. Uneix-te a la xarxa d’ensenyança RRI a les institucions d’educació superior aquí. També pots contribuir al debat, compartint els teus pensaments en aquesta línia online al Fòrum d’eines RRI, específicament en l’entrenament de HEIRRI. Pots publicar sobre les teves experiències provant els recursos de HEIRRI, proposar una pregunta, compartir una reflexió, tot és benvingut!

Per més informació: http://heirri.eu/

Carolina Llorente imparteix la sessió “Investigar y Comunicar: Qué i cómo los investigadores han de contar la ciencia”

Carolina Llorente imparteix la sessió “Investigar y Comunicar: Qué i cómo los investigadores han de contar la ciencia”

El curs “Investigar y Comunicar: Qué y cómo los investigadores han de contar la ciencia” va tenir lloc el 27 de setembre a les 11:15h, al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Badajoz.

La sessió formava part del taller “Aprendiendo a Comunicar Ciencia e Innovación”, que tenia la intenció d’acostar la ciència al ciutadà amb eficàcia, rigor i proximitat, i que va comptar amb la presencia de diferents professionals per augmentar l’impacte social i mediàtic.

Durant el curs, Carolina Llorente va tractar diferents estratègies per comunicar ciència i va convidar a la reflexió en quant a la responsabilitat de l’investigador de comunicar. També va introduir el concepte de public engagement i va parlar dels beneficis mutus d’involucrar la societat en el procés científic.

Gema Revuelta imparteix un curs sobre RRI a San Sebastián

Gema Revuelta imparteix un curs sobre RRI a San Sebastián

El taller, que va tenir lloc el dia 26 de setembre de 2018 a San Sebastián, s’engloba dins de l’activitat que la Fundació Elhuyar desenvolupa en l’àmbit de la socialització de la ciència i l’educació científica. La Fundació compta amb experiència en el camp de la comunicació i la divulgació científica, i fa uns anys que s’estan impulsant les activitats relacionades amb la ciència ciutadana i la Responsible Research and Innovation (RRI).

El projecte actual té com a objectiu general promoure i impulsar la comunicació científica (CC) i l’estratègia RRI al País Basc, en col·laboració amb els agents de la xarxa basca d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i). En el marc del projecte es desenvoluparan tres tallers, dels quals l’impartit per Gema Revuelta va ser el primer. El projecte, a través de la investigació – acció, pretén elaborar un diagnòstic sobre RRI i impulsar estratègies d’acció conjunta amb els propis agents de la xarxa.

Més informació sobre el projecte: https://www.elhuyar.eus/

La sessió “Shaping the future of science” tindrà lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

La sessió “Shaping the future of science” tindrà lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

El 23 d’Octubre, de 9 a 12:30 del matí, tindrà lloc la sessió “Shaping the future of science” a l’auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (C/ Dr. Aiguader, 88).

La sessió està dins del projecte EU-LIFE, que consisteix en un consorci entre els centres d’investigació d’excel·lència en ciències de la vida per recolzar i reforçar l’investigació europea i ser la veu de la investigació en les polítiques europees.

EU-LIFE engloba 13 institucions sòcies, comptant amb 7.171 científics i personal de suport. A més, compta amb 503 líders de grup i més de 4.000 publicacions. Actualment té en marxa 109 beques ERC.

Més informació sobre el projecte: http://eu-life.eu/