L’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) busca un responsable de comunicació

L’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) busca un responsable de comunicació

L’IBE és un centre de recerca mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La recerca de l’IBE se centra en els processos i els mecanismes que generen la biodiversitat, i entre els temes que s’hi estudien hi ha l’evolució genètica i molecular, la diversitat i biologia de poblacions, la biologia de sistemes complexos i la recuperació de l’ADN antic. L’IBE és l’únic centre de recerca de Catalunya i de la resta de l’Estat que es dedica íntegrament a la biologia evolutiva, i és un referent en aquest camp al sud d’Europa. (més…)

Oferta laboral: La UOC cerca Project Manager Tècnic d’R&I

Oferta laboral: La UOC cerca Project Manager Tècnic d’R&I

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat. La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement. El termini per enviar-hi sol·licituds és el 16/7/2018. (més…)

Oferta laboral: Tècnic/a de comunicació al Parc de Recerca UAB

Oferta laboral: Tècnic/a de comunicació al Parc de Recerca UAB

El Parc de Recerca UAB (PRUAB) está buscant tècnic/a de comunicació.  L’Àrea de Comunicació del PRUAB és la responsable de definir i implementar l’estratègia comunicativa de l’entitat per tal de contribuir a assolir els objectius estratègics del PRUAB i promoure la transferència de coneixement i tecnologia. Enviar la sol·licitud abans del 9 de febrer.

EL PRUAB és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus membres, promoure l’activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat.

El Parc de Recerca UAB dóna servei als departaments i grups de recerca de la UAB, així com als centres i instituts ubicats al campus de Bellaterra. Des de la seva creació, el Parc de Recerca UAB ha contemplat la comunicació com a part fonamental de la seva activitat en tant que representa una plataforma de difusió no només del PRUAB sinó també de totes les entitats que agrupa (investigadors, centres de recerca, emprenedors i empreses spin-off).

Més informació: http://www.uab.cat/doc/201802TecnicaComunicacio

Oferta de feina: redactor mèdic a i2e3

Oferta de feina: redactor mèdic a i2e3

L’empresa de provisió de serveis acadèmics i de comunicació mèdica i2e3 està buscant un redactor o una redactora que es pugui incoporar al seu equip a temps complet. La persona candidata hauria de redactar continguts tant acadèmics (articles científics, protocols d’investigació, etc.) com divulgatius (sobretot articles per a blogs de salut i veterinària).
i2e3 és una organització dedicada a la prestació de serveis de recerca, redacció especialitzada i consultoria per als sectors mèdic i farmacèutic, dirigit principalment a professionals i empreses amb activitat en els àmbits de la recerca biomèdica, la comunicació médica i científica i el desenvolupament i la distribució de productes sanitaris.
Podeu trobar més informació sobre i2e3 a la seva pàgina web: http://www.i2e3.com
Les persones interessades es poden posar en contacte amb ells a través del correu electrònic secretaria@i2e3.com