bangkok_skytrain_sunset

La 15a edició de la Conferència General de l’Associació Internacional d’Universitats (de l’anglès IAU) se celebrarà del 13 al 16 de novembre de 2016 a Bangkok (Tailàndia) amb el títol “L’educació superior: un catalitzador per a societats innovadores i sostenibles“. Aquesta edició de la conferència se centrarà a compartir estratègies i pràctiques que demostrin com les institucions d’educació superior contribueixen a la innovació i la sostenibilitat.

El projecte HEIRRI participarà en la sessió del 14 de novembre sota el títol “Recerca i Innovació Responsables, pleonasme o prefix indispensable per a l’educació sostenible?“. El principi de la RRI s’ha convertit en un concepte cada vegada més important de la política de recerca i innovació. Afegir “responsable” a la recerca i la innovació demana una reflexió sobre aquestes representen en les societats actuals. No són la Recerca i la Innovació per si mateixes prou “responsables” per a contribuir a aconseguir societats sostenibles i a afrontar els desafiaments mundials?

En la sessió, moderada per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) (que presideix l’Associació Global d’Universitats per a la Innovació, GUNi), es debatran les següents qüestions convidant a experts per compartir els seus punts de vista sobre aquest tema des d’un punt de vista asiàtic, i així ampliar la perspectiva europea. Es parlarà sobre com posar les necessitats i expectatives de la societat al centre del procés de R+D, i quins canvis han d’introduir-se a l’educació per aconseguir-ho.

Aquesta sessió estarà moderada per Marta Cayetano, la responsable de comunicació i internacionalització del projecte HEIRRI des de l’ACUP. Compte també amb la participació com a ponents principals de Josep M. Vilalta, Secretari Executiu de l’ACUP i Director Executiu de la GUNi, i de Go Yoshizawa, Professor Associat de la Universitat d’Osaka, Japó.

logo-GRADIENT
Impression
firma
Este blog cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades