Projectes actius

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.


Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.


Projecte Quiral

Anàlisi de les informacions sobre salut i medicina publicades en els mitjans de comunicació convencionals (premsa, ràdio i televisió) i xarxes socials. Sorgit d’una iniciativa conjunta entre la Fundació Vila Casas i la Universitat Pompeu Fabra.

S’ha convertit en un important instrument sociològic: un referent anual de les grans preocupacions de la nostra societat en l’àmbit sanitari i la seva repercussió en els mitjans de comunicació

Arxiu dels informes


ResAGorA – RRITrends

Investigadora principal de la UPF: Gema Revuelta

En el marc del projecte europeu ResAGorA (Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame. A Constructive Soci-Normative Approach), la plataforma RRITrends té per objectiu monitoritzar i visualitzar dades, informació i experiències en el procés d’integració de la RRI en 16 països europeus, entre els quals figura Espanya.


Impacte Local de les Accions de Promoció de la Cultura Científica a Sis Ciutats Espanyoles

Investigador principal de la UPF: Gema Revuelta
Assessorament general: Vladimir de Semir

El projecte té l’objectiu d’analitzar l’impacte local de les activitats de promoció de cultura científica en diverses ciutats espanyoles, estudiant els efectes d’aquestes iniciatives a llarg termini i en tres dimensions: el públic participant en les actuacions (ciutadania), l’entorn local (ciutat) i els actors participants en l’actuació (organitzadors, investigadors, professors, periodistes, polítics, representants de l’administració i de la indústria, etc.). L’estudi es basarà en la metodologia desenvolupada en el marc del projecte europeu PLACES (The PLACES Toolkit for the Impact Assessment of Science Communication Initiatives and Policies).


El vídeo online com a eina per comunicar la ciència (Videonline)

Investigador principal: Bienvenido León (Universitat de Navarra)
Investigador de la UPF: Gema Revuelta

Projecte d’investigació de 3 anys de durada (2013-2016) del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d’Excel·lència del Ministeri d’Economia i Competitivitat, es centra en l’estudi de la narrativa del vídeo online com a eina d’informació i divulgació científica. L’estudi parteix de l’anàlisi de les tendències i formes narratives utilitzades pel vídeo en línia de contingut científic, amb especial atenció a exemples de qualitat desenvolupats per productors tant d’Espanya com d’altres països.