Projectes actius

INTEGRITY

Dates: 01/10/2018 – 31/08/2021

Membre del Consell Extern del projecte: Gema Revuelta

Resum:

El projecte INTEGRITY del programa Erasmus+ aborda la necessitat de promoure la integritat en l’educació mitjana i secundària a Europa, que involucra un compromís amb la honestedat intel·lectual i la responsabilitat individual. Per això, el projecte liderat per la Universitat de Utrecht (Països Baixos) pretén desenvolupar i implantar codis de conducta relacionats amb la investigació integral, per ser aprofitats per estudiants, investigadors i gestors de l’educació. Així, proposa generar un canvi de comportament en els estudiants de tots els nivells, que seran conscients de la importància de la responsabilitat en investigació.

El projecte portarà a terme un entrenament en Investigació Integral a través de cursos semipresencials que oferiran eines per reflexionar i avaluar les pràctiques de la investigació a la llum de la integralitat. Els cursos permetran a estudiants i investigadors adquirir consciència del que significa una “bona conducta” en investigació i ser capaços de reconèixer situacions problema, identificar com discutir aquestes situacions amb parells i dissenyar estratègies per tractar amb elles. L’objectiu d’INTEGRITY a llarg termini és integrar els seus resultats al currículum de tots els graus universitaris d’Europa.

La UPF participa en aquest projecte a través de la investigadora Gema Revuelta, que composa el Consell Assessor de tres membres que revisa i guia les accions dins del consorci i participa en la difusió del mateix.

 

CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

Data inici: 1/12/2018

Data final: 1/12/2023

Topic: SwafS-19-2018-2019

Membres: 9

Resum:

El projecte CONCISE vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri a molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins les organitzacions de societat civil. CONCISE aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influencia les seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alternatius i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament, i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país, es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte CONCISE seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per tal de millorar la qualitat i quantitat de la comunicació científica a Europa.

 

 

SUPER_MoRRI: Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI

Data inici: 1/1/2019

Data final: 1/1/2024

Topic: SwafS-21-2018 – Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation

Membres: 9

Resum:

SUPER_MoRRI es la continuació del projecte MoRRI (2014-2018), que va conceptualitzar i implementar el primer sistema de monitoratge d’RRI de tota Europa. El projecte SUPER_MoRRI es basa en MoRRI i en continua la tasca, garantint la continuada recol•lecció de dades i la seva protecció, així com una extensa avaluació i millora dels indicadors de MoRRI. La intenció de SUPER_MoRRI és anar més enllà dels esforços tècnics de MoRRI i desenvolupar una millor comprensió científica de les diverses i complexes relacions entre les polítiques i les pràctiques d’RRI, així com de les seves implicacions social, democràtiques, econòmiques i científiques. Aquests avenços teòrics, juntament amb la recollida de dades, configuren un sistema de monitoratge més madur i amb indicadors robustos, realistes, responsables i fàcils d’implementar.  El consorci de MoRRI ha estat complementat per SUPER_MoRRI amb agents interdisciplinars i amb experiència en RRI.

 

 

Projecte Quiral

Anàlisi de les informacions sobre salut i medicina publicades en els mitjans de comunicació convencionals (premsa, ràdio i televisió) i xarxes socials. Sorgit d’una iniciativa conjunta entre la Fundació Vila Casas i la Universitat Pompeu Fabra.

S’ha convertit en un important instrument sociològic: un referent anual de les grans preocupacions de la nostra societat en l’àmbit sanitari i la seva repercussió en els mitjans de comunicació

Arxiu dels informes


ResAGorA – RRITrends

Investigadora principal de la UPF: Gema Revuelta

En el marc del projecte europeu ResAGorA (Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame. A Constructive Soci-Normative Approach), la plataforma RRITrends té per objectiu monitoritzar i visualitzar dades, informació i experiències en el procés d’integració de la RRI en 16 països europeus, entre els quals figura Espanya.


Impacte Local de les Accions de Promoció de la Cultura Científica a Sis Ciutats Espanyoles

Investigador principal de la UPF: Gema Revuelta
Assessorament general: Vladimir de Semir

El projecte té l’objectiu d’analitzar l’impacte local de les activitats de promoció de cultura científica en diverses ciutats espanyoles, estudiant els efectes d’aquestes iniciatives a llarg termini i en tres dimensions: el públic participant en les actuacions (ciutadania), l’entorn local (ciutat) i els actors participants en l’actuació (organitzadors, investigadors, professors, periodistes, polítics, representants de l’administració i de la indústria, etc.). L’estudi es basarà en la metodologia desenvolupada en el marc del projecte europeu PLACES (The PLACES Toolkit for the Impact Assessment of Science Communication Initiatives and Policies).


El vídeo online com a eina per comunicar la ciència (Videonline)

Investigador principal: Bienvenido León (Universitat de Navarra)
Investigador de la UPF: Gema Revuelta

Projecte d’investigació de 3 anys de durada (2013-2016) del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d’Excel·lència del Ministeri d’Economia i Competitivitat, es centra en l’estudi de la narrativa del vídeo online com a eina d’informació i divulgació científica. L’estudi parteix de l’anàlisi de les tendències i formes narratives utilitzades pel vídeo en línia de contingut científic, amb especial atenció a exemples de qualitat desenvolupats per productors tant d’Espanya com d’altres països.