Durant aquests anys, l’AGAUR s’ha guanyat el reconeixement en l’àmbit de l’avaluació de la recerca. També, la seva àrea d’internacionalització promou projectes i intercanvis amb d’altres països en aquests àmbits. Data límit presentació sol·licitud: 13 de juliol de 2018

Més informació: http://www.accc.cat/index/agaur_tecnic

firma
Este blog cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades