Arrenca NERRI, un nou projecte europeu sobre «neuromillora» i investigació responsable, en el qual participa l’OCC-UPF

Arrenca NERRI, un nou projecte europeu sobre «neuromillora» i investigació responsable, en el qual participa l’OCC-UPF

nerriNERRI, Neuroenhancement Responsible Research and Innovation, és un projecte de 3 anys de durada (2013-15), finançat per la Comissió Europea en el 7è Programa Marc. El projecte, que acaba d’iniciar el seu camí en una primera reunió a Cascais (Portugal), té el propòsit d’aplicar el concepte de «recerca i innovació responsables» (RRI, per les sigles en anglès responsible research and innovation) a un camp molt nou de la investigació sobre el qual estan dipositades moltes expectatives però que alhora genera molt debat: l’anomenada «neuromillora» (neuroenhancement).
(más…)

Arranca NERRI, un nuevo proyecto europeo sobre “neuromejora” e investigación responsable, en el que participa el OCC-UPF

Arranca NERRI, un nuevo proyecto europeo sobre “neuromejora” e investigación responsable, en el que participa el OCC-UPF

Cascais Meeting 4NERRI, Neuroenhancement Responsible Research and Innovation, es un proyecto de 3 años de duración (2013-15), financiado por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco. El proyecto, que acaba de iniciar su andadura en una primera reunión en Cascais (Portugal), tiene el propósito de aplicar el concepto de “investigación e innovación responsables” (RRI, por sus siglas en inglés “responsible research and innovation”) a un campo muy nuevo de la investigación sobre el que están depositadas muchas expectativas pero que a la vez genera mucho debate: la denominada “neuromejora” (neuroenhancement).
(más…)