Ja està disponible tota la informació sobre Neurospaces de Timothy Schemele, guanyador de la beca Phonos-KiiCS

Ja està disponible tota la informació sobre Neurospaces de Timothy Schemele, guanyador de la beca Phonos-KiiCS

IMG_3220El projecte Neurospaces, desenvolupat per Timothy Schmele, pretén sonoritzar l’activitat neuronal transformant  registres cerebrals en una composició sonora i situant el so en l’espai amb tècniques d’àudio 3D.. La idea va ser la guanyadora de la beca Phonos-KiiCS organitzada per l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) i la Fundació Phonos, que buscava un projecte artístic de producció musical que unís neurociència i tecnologia.
(más…)

Now available all the information about Timothy Schmele’s Neurospaces, winner of the Phonos-KiiCS grant

Now available all the information about Timothy Schmele’s Neurospaces, winner of the Phonos-KiiCS grant

IMG_3218The Neurospaces project, developed by Timothy Schmele, intends to sonorize the neuronal activity transforming brain recordings into an audio composition and mapping the sound through 3D techniques. The idea won the Phonos-KiiCS grant organized by the Scientific Communication Observatory from Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) and Phonos Foundation, that looked for an artistic project of musical production that would bring together neuroscience and technology.
(más…)

Ya está disponible toda la información sobre “Neurospaces” de Timothy Schmele, ganador de la beca Phonos-KiiCS

Ya está disponible toda la información sobre “Neurospaces” de Timothy Schmele, ganador de la beca Phonos-KiiCS

IMG_3217El proyecto Neurospaces, desarrollado por Timothy Schmele, pretende sonorizar la actividad neuronal transformando registros cerebrales en una composición sonora y situando el sonido en el espacio con técnicas de audio 3D. La idea fue la ganadora de la beca Phonos-KiiCS  organizada por el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) y la Fundación Phonos, que buscaba un proyecto artístico de producción musical que aunara neurociencia y tecnología.
(más…)