La Universitat de California fa boicot a Nature

La Universitat de California fa boicot a Nature

.

La Universitat de Califòrnia (UC) està considerant un boicot total a les revistes del grup Nature, inclosa la publicació de resultats científics per part dels californians, qualsevol activitat de revisió de textos i d’assessoria, així com la inserció d’anuncis en les seves pàgines. És més, mentre se soluciona el conflicte, la biblioteca de la universitat suggereix als seus investigadors que publiquin els seus treballs en alguna revista competidora i d’accés obert, com les Public Library of Science (PLoS).

(más…)