.LObservatori de la Comunicació Científica i la Fundació Phonos obren una convocatòria per a projectes artístics de producció musical vinculada amb tecnologia i neurociència.

La beca de creació té l’objectiu de promoure la producció experimental musical (música electroacústica, mixta, electrònica…) amb l’ajut de sistemes informàtics de generació de sons i incorporant elements propis de la neurologia i la percepció sensorial.

Aquesta beca està inclosa dins el projecte europeu KiiCS, un projecte que vol construir ponts entre l’art, la ciència i la tecnologia per a potenciar la innovació.

S’atorgarà una única beca que inclou una dotació econòmica de 3.000€, l’autor beneficiari de la beca podrà disposar dels equipaments de Phonos i de la Universitat Pompeu Fabra, una assessoria bàsica per part de Phonos per produir l’obra i l’assessorament des del punt de vista de la neurociència per part d’investigadors de la UPF.

Requisits:

  • Haver nascut a partir del 1 de gener de 1978
  • Ser resident a l’Estat espanyol
  • No estar matriculat en cursos universitaris de màster, doctorats o postgraus entre 1 de gener de 2012 i l’1 de gener de 2014

A l’hora de concedir la beca es tindran en compte:

  • L’ interès i la qualitat del projecte
  • Els coneixements de l’autor sol·licitant en el camp de la informàtica, la neurociència i la creació musical.
  • La compatibilitat del projecte amb els objectius, les línies de recerca i els equipaments  de la UPF i la Fundació Phonos, i la possibilitat d’integrar-s’hi.

El 30 de setembre és la data límit per enviar el formulari de sol·licitud.

Per a més informació: consultar les bases de la convocatòria


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación