mushrooms-222040_960_720Els nous formats com, per exemple, les aplicacions mòbils cada vegada estan més presents en la societat i és que la seva versatilitat les fa efectives per a pràcticament qualsevol ús. Quan arriba la tardor, multitut de persones omplen els camps i els boscos per a buscar bolets. Però, si no ets un expert, és important anar amb compte per a no confondre els bolets verinosos amb comestibles.

Actualment a l’estat espanyol es produeixen entre 200 i 400 intoxicacions per ingesta de bolets cada any. La mortalitat pel seu consum és del 7 % entre els pacients tractats i al voltant del 30 % entre els que no reben assistència mèdica, i és més elevada en els casos que afecten infants. Per això, han sorgit diverses aplicacions mòbils per a collir i identificar bolets.

Però la novetat resideix en que també s’ha creat MicoApp, una aplicació web adreçada a professionals de la salut de qualsevol àmbit, sobretot dels serveis d’urgències i d’atenció primària, per ajudar-los en el procés de fer el diagnòstic clínic en els casos d’intoxicació per ingesta de bolets i altres fongs.

L’aplicació consta d’una base de dades que es pot consultar a partir de diversos criteris de classificació i cerca: per bolets, per síndromes, per símptomes i per les possibles proves de laboratori que cal realitzar. Cada element va associat a una fitxa detallada que el descriu, l’identifica i estableix les pautes que cal seguir. A més, l’eina permet a cada usuari gestionar casos de pacients concrets.


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación