metodeHi ha igualtat de gènere a la ciència? Tenen les mateixes oportunitats homes i dones de fer carrera acadèmica o científica?

La revista Mètode: Revista de Difusió de la Investigació de la Universitat de València , està preparant un monogràfic SheScience sobre la situació de la dona en la ciència, els efectes dels biaixos androcèntrics en la recerca i els potencials canvis amb una pràctica científica inclusiva. El 15 de març de 2016 data límit per enviar originals.

Mètode és una publicació trimestral, editada per la Universitat de València des de l’any 1992, i el seu objectiu és difondre la ciència a la societat, fomentant el debat i la reflexió crítica sobre qüestions d’actualitat científica.

Més informació:Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación