Les III Jornades RSU-UJI van tenir lloc els dies 29 i 30 de novembre de 2018 a la Universitat Jaume I (Castelló). Carolina Llorente va participar en la taula rodona “L’RRI a la pràctica: repte i oportunitats” i posteriorment va presentar els resultats de l’estudi “¿Cuáles son las claves para crear una buena práctica de participación ciudadana?”.

 

Informació sobre les jornades: https://www.uji.es/institucional/rsu/jornades-RSU/2018/

La integritat i la transparència en la gestió i en la utilització dels recursos es perfilen com a demandes creixents de la societat i plantegen a les universitats i als centres de recerca el repte de respondre públicament de la seua actuació de forma clara i accessible. Les III Jornades sobre Responsabilitat Social Universitària (RSU) i Recerca i Innovació Responsables (RRI per les sigles en anglès) es consoliden com a fòrum de trobada, reflexió i debat sobre la gestió de la responsabilitat social en els centres d’educació superior. La primera jornada es dirigirà a la discussió de les diferents estratègies d’institucionalització de l’RSU, mentre que la segona posarà el focus en les tendències i reptes que es plantegen de cara a afavorir una recerca i innovació més responsables. D’aquesta manera, seguint l’esquema de les anteriors edicions, la primera sessió se centrarà en l’estat de la qüestió de l’RSU, mentre que la segona estarà dedicada a l’RRI.

Les jornades promogudes per la Universitat Jaume I compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación