Cada dia augmenta l’exigència per una transformació del nostre sistema energètic. La societat insisteix en l’ús de recursos renovables, com la llum solar. En els últims anys, la tecnologia per obtenir energia solar ha experimentat una reducció dramàtica en els costos, gràcies a la investigació i la innovació en l’àrea. Per això, en moltes parts del món pot competir en el mercat amb els costos de l’energia obtinguda de combustibles fòssils.

Però encara hi ha un llarg camí fins que el sol sigui una de les nostres fonts principals d’energia. El projecte GRECO està aquí per començar aquest camí.

L’objectiu d’GRECO és desenvolupar sis solucions innovadores per a l’obtenció d’energia solar. Per a tal fi, els enginyers, químics i físics de l’equip necessiten ajuda de tots. Això es coneix com a ciència ciutadana: incloure a la societat en la presa de decisions, el disseny, la implementació, l’anàlisi i l’aplicació de la investigació i la innovació. És un procés actiu de co-creació de la ciència.

El projecte GRECO vol convidar als ciutadans a prendre el comandament en la recerca en energia solar. Per això, obrim un canal per rebre les teves idees! Responent a tres curtes preguntes, podràs ajudar-nos a desenvolupar una iniciativa de ciència ciutadana per promoure la recerca fotovoltaica. Quines són les principals limitacions per adoptar noves tecnologies en energia solar? Com podries ajudar en la investigació?

Et convidem a participar i a córrer la veu!

# ParticipaciónCiudadana #CienciaDeLosCiudadanos @ProjectGreco @ccupf

Més informació: El projecte GRECO, en el qual participa el Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF) juntament amb institucions de cinc països europeus i un país llatinoamericà, busca posar en pràctica la Ciència Oberta (Open Science) a través d’un projecte de recerca en energia solar. GRECO vol demostrar que un major suport social resulta en un increment en la utilització i integració dels productes d’innovació en aquest camp. Així, basat en els principis de la Recerca i Innovació Responsables i en la participació ciutadana, GRECO proposa solucions per augmentar la vida útil de la tecnologia, reduir els seus costos amb un major rendiment i aportar innovacions en agricultura i arquitectura. El projecte està finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europe (Grant 787.289).

 
Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación