En el marc del projecte europeu Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation (HEIRRI), s’ha creat una base de dades en línia que posa a la disposició del públic una selecció de pràctiques inspiradores i d’aprenentatge sobre Recerca i Innovació Responsable més coneguda com a RRI (per les seves sigles en anglès). En aquesta base de dades, un recurs indispensable per tots aquells que treballen en l’àmbit de la RRI, es recullen 23 casos exemplars.

Cada exemple conté una descripció exhaustiva del projecte, alhora que aclareix la seva relació amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la RRI, la seva alineació amb la classificació d’eines integrades en la plataforma RRI Tools així com la seva rellevància acadèmica. Aquesta base de dades s’integrarà en la plataforma RRI Tools per enfortir encara més el contingut de la biblioteca afegint pràctiques inspiradores, eines, iniciatives del projecte i resultats


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación