El Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF) inicia un procés d’acompanyament de dos projectes de recerca amb enfocament RRI impulsats pel programa motor de recerca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) de la Generalitat de Catalunya.

El programa EAPC motor de recerca segueix l’enfocament de recerca i innovació responsables (sigles RRI en anglès) que promou la Comissió Europea en el programa marc de recerca Horitzó 2020 i específicament en la seva línia Science with and for Society. Aquest enfocament demana que la recerca s’orienti a resoldre reptes socials i  es basa en la participació de tots els actors implicats, tant pel que fa a la identificació dels reptes com al desenvolupament dels projectes.

L’objecte de recerca es va concretar per mitjà d’un procés participatiu que va incloure un cicle de tallers amb actors representants de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (SIMC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, investigadors, comunitat educativa, representants de la societat civil, empreses i mitjans de comunicació. Arrel d’aquest procés es va identificar en repte de recerca: Com podem fer servir les polítiques de foment de la interculturalitat com una eina de suport als processos de construcció de la identitat dels fills i filles de famílies immigrades?

Es tracta d’un repte rellevant per a les polítiques públiques i la SIMC s’ha compromès a aplicar els resultats de la recerca que es desenvolupi en l’elaboració del futur Pla de ciutadania i immigració 2021-2024. El paper del CCS-UPF en aquest projecte és el d’entitat experta en RRI que acompanyarà als grups de recerca en tot el procés amb l’objectiu d’orientar metodològicament durant la investigació.

La setmana passada es van fer les primeres reunions d’anàlisi de la situació i la formació específica en matèria de RRI als dos grups de recerca i altres actors implicats (organitzacions de la societat civil, empreses, tècnics de polítiques públiques…).
Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación