Projectes finalitzats

Percepció de les persones joves sobre la COVID-19 i la seva comunicació a Espanya

Dates: 01/06/2021 – 30/6/2022
• Investigadores de la UPF: Gema Revuelta, Carolina Llorente

 

Resum:

S’ha realitzat un projecte de recerca amb l’objectiu d’analitzar la percepció de les persones joves sobre la pandèmia COVID-19 i la seva comunicació a Espanya. A més d’analitzar la situació actual, el projecte ha explorat les barreres i al·licients en la comunicació científica i sanitària dirigida a aquesta edat. A partir dels resultats s’han elaborat recomanacions concretes per a millorar la comunicació científica i sanitària cap al públic jove. La població estudiada està constituïda per joves (15-25 anys) residents a qualsevol punt del territori espanyol. L’estudi ha seguit tres fases. A la primera s’ha constituït un consell assessor i s’ha fet una revisió bibliogràfica. A la segona fase s’ha fet una exploració qualitativa (grups de discussió). La tercera fase es basa en metodologies quantitatives (qüestionari en línia). 

Concise: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

 • Dates: 2018.12.01 – 2021.01.31
 • Topic: SwafS-19-2018-2019
 • Membres: 9

Resum:

El Projecte Concise vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins a les organitzacions de la societat civil. Concise aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influència seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alterantivos i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte Concise seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 

 

Anàlisi de la participació ciutadana en ciència a Espanya

 • Dates: 2018.01.01 – 2019.03.31
 • Investigadores de la UPF: Gema Revuelta i Carolina Llorente

L’objectiu d’aquest estudi és identificar pràctiques inspiradores de participació ciutadana en ciència en què s’hagin dut a terme en el territori espanyol durant el període 2015-2017. Es tracta d’un projecte que agrupa dos punts bàsics per al desenvolupament de la societat: la necessitat de promoure la cultura científica i la participació ciutadana. Involucrar la ciutadania permet donar-los més responsabilitat en la presa de decisions i tenir en compte la seva opinió.

Aquest estudi està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb referència oficial FCT-17-12.472.

 

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.

 

Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.

 

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS)

Data inici: 01/02/2012
Data final: 31/01/2015

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS) buscava explorar les fronteres entre la ciència, la creativitat, la tecnologia i la dimensió empresarial. L’objectiu era trobar evidència de l’impacte positiu de la connexió entre diferents disciplines en noves formes de col·laboració i fomentar la participació de la gent joves en les activitat científiques.


Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES)

Data inici: 01/06/2010
Data final: 31/05/2014

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

L’objectiu del projecte Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) era establir i desenvolupar el concepte de “Ciutats Europees de Cultura Científica”. Des de la UPF es va liderar un grup d’investigadors en ciències socials de 21 països europeus per analitzar l’impacte social de les activitats de comunicació científica organitzades per centres i museus de ciència, esdeveniments científics o polítiques locals de cultura científica.


Monitoring Activities on Science In Society (MASIS)

Data inici: 2010
Data final: 2011

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Monitoring Activities on Science In Society (MASIS) va descriure el desenvolupament i va fer un seguiment de les polítiques i la recerca incloses dins l’àmbit de “Ciència i Societat” en el diferents països d’Europa. El seu objectiu era incrementar la difusió d’aquestes activitats i el seu impacte en la societat i la política.


Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE)

Data inici: 01-05-2008
Data final: 31-12-2011

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir (coordinador) i Gema Revuelta

El projecte Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) consistia en dissenyar i interpretar els resultats de l’Eurobaròmetre 2009 sobre Ciències de la Vida i les Tecnologies Relacionades. Gema Revuelta, coordinadora des de la UPF) va ser l’única investigadora de l’Estat espanyol.


e-KNOWNET

Data inici: 2001
Data final: 2003

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

El projecte e-KNOWNET va desenvolupar un mecanisme innovador i viable basat en les TIC per a l’intercanvi ràpid i eficaç dels nous coneixements científics entre grans segments no experts de la societat.

Concise: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

 • Dates: 2018.12.01 – 2021.01.31
 • Topic: SwafS-19-2018-2019
 • Membres: 9

Resum:

El Projecte Concise vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins a les organitzacions de la societat civil. Concise aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influència seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alterantivos i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte Concise seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 

 

Anàlisi de la participació ciutadana en ciència a Espanya

 • Dates: 2018.01.01 – 2019.03.31
 • Investigadores de la UPF: Gema Revuelta i Carolina Llorente

L’objectiu d’aquest estudi és identificar pràctiques inspiradores de participació ciutadana en ciència en què s’hagin dut a terme en el territori espanyol durant el període 2015-2017. Es tracta d’un projecte que agrupa dos punts bàsics per al desenvolupament de la societat: la necessitat de promoure la cultura científica i la participació ciutadana. Involucrar la ciutadania permet donar-los més responsabilitat en la presa de decisions i tenir en compte la seva opinió.

Aquest estudi està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb referència oficial FCT-17-12.472.

 

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.

 

Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.

 

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS)

Data inici: 01/02/2012
Data final: 31/01/2015

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS) buscava explorar les fronteres entre la ciència, la creativitat, la tecnologia i la dimensió empresarial. L’objectiu era trobar evidència de l’impacte positiu de la connexió entre diferents disciplines en noves formes de col·laboració i fomentar la participació de la gent joves en les activitat científiques.


Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES)

Data inici: 01/06/2010
Data final: 31/05/2014

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

L’objectiu del projecte Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) era establir i desenvolupar el concepte de “Ciutats Europees de Cultura Científica”. Des de la UPF es va liderar un grup d’investigadors en ciències socials de 21 països europeus per analitzar l’impacte social de les activitats de comunicació científica organitzades per centres i museus de ciència, esdeveniments científics o polítiques locals de cultura científica.


Monitoring Activities on Science In Society (MASIS)

Data inici: 2010
Data final: 2011

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Monitoring Activities on Science In Society (MASIS) va descriure el desenvolupament i va fer un seguiment de les polítiques i la recerca incloses dins l’àmbit de “Ciència i Societat” en el diferents països d’Europa. El seu objectiu era incrementar la difusió d’aquestes activitats i el seu impacte en la societat i la política.


Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE)

Data inici: 01-05-2008
Data final: 31-12-2011

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir (coordinador) i Gema Revuelta

El projecte Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) consistia en dissenyar i interpretar els resultats de l’Eurobaròmetre 2009 sobre Ciències de la Vida i les Tecnologies Relacionades. Gema Revuelta, coordinadora des de la UPF) va ser l’única investigadora de l’Estat espanyol.


e-KNOWNET

Data inici: 2001
Data final: 2003

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

El projecte e-KNOWNET va desenvolupar un mecanisme innovador i viable basat en les TIC per a l’intercanvi ràpid i eficaç dels nous coneixements científics entre grans segments no experts de la societat.

Concise: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

 • Dates: 2018.12.01 – 2021.01.31
 • Topic: SwafS-19-2018-2019
 • Membres: 9

Resum:

El Projecte Concise vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins a les organitzacions de la societat civil. Concise aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influència seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alterantivos i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte Concise seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 

 

Anàlisi de la participació ciutadana en ciència a Espanya

 • Dates: 2018.01.01 – 2019.03.31
 • Investigadores de la UPF: Gema Revuelta i Carolina Llorente

L’objectiu d’aquest estudi és identificar pràctiques inspiradores de participació ciutadana en ciència en què s’hagin dut a terme en el territori espanyol durant el període 2015-2017. Es tracta d’un projecte que agrupa dos punts bàsics per al desenvolupament de la societat: la necessitat de promoure la cultura científica i la participació ciutadana. Involucrar la ciutadania permet donar-los més responsabilitat en la presa de decisions i tenir en compte la seva opinió.

Aquest estudi està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb referència oficial FCT-17-12.472.

 

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.

 

Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.

 

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS)

Data inici: 01/02/2012
Data final: 31/01/2015

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS) buscava explorar les fronteres entre la ciència, la creativitat, la tecnologia i la dimensió empresarial. L’objectiu era trobar evidència de l’impacte positiu de la connexió entre diferents disciplines en noves formes de col·laboració i fomentar la participació de la gent joves en les activitat científiques.


Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES)

Data inici: 01/06/2010
Data final: 31/05/2014

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

L’objectiu del projecte Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) era establir i desenvolupar el concepte de “Ciutats Europees de Cultura Científica”. Des de la UPF es va liderar un grup d’investigadors en ciències socials de 21 països europeus per analitzar l’impacte social de les activitats de comunicació científica organitzades per centres i museus de ciència, esdeveniments científics o polítiques locals de cultura científica.


Monitoring Activities on Science In Society (MASIS)

Data inici: 2010
Data final: 2011

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Monitoring Activities on Science In Society (MASIS) va descriure el desenvolupament i va fer un seguiment de les polítiques i la recerca incloses dins l’àmbit de “Ciència i Societat” en el diferents països d’Europa. El seu objectiu era incrementar la difusió d’aquestes activitats i el seu impacte en la societat i la política.


Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE)

Data inici: 01-05-2008
Data final: 31-12-2011

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir (coordinador) i Gema Revuelta

El projecte Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) consistia en dissenyar i interpretar els resultats de l’Eurobaròmetre 2009 sobre Ciències de la Vida i les Tecnologies Relacionades. Gema Revuelta, coordinadora des de la UPF) va ser l’única investigadora de l’Estat espanyol.


e-KNOWNET

Data inici: 2001
Data final: 2003

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

El projecte e-KNOWNET va desenvolupar un mecanisme innovador i viable basat en les TIC per a l’intercanvi ràpid i eficaç dels nous coneixements científics entre grans segments no experts de la societat.

Concise: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

 • Dates: 2018.12.01 – 2021.01.31
 • Topic: SwafS-19-2018-2019
 • Membres: 9

Resum:

El Projecte Concise vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins a les organitzacions de la societat civil. Concise aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influència seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alterantivos i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte Concise seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 

 

Anàlisi de la participació ciutadana en ciència a Espanya

 • Dates: 2018.01.01 – 2019.03.31
 • Investigadores de la UPF: Gema Revuelta i Carolina Llorente

L’objectiu d’aquest estudi és identificar pràctiques inspiradores de participació ciutadana en ciència en què s’hagin dut a terme en el territori espanyol durant el període 2015-2017. Es tracta d’un projecte que agrupa dos punts bàsics per al desenvolupament de la societat: la necessitat de promoure la cultura científica i la participació ciutadana. Involucrar la ciutadania permet donar-los més responsabilitat en la presa de decisions i tenir en compte la seva opinió.

Aquest estudi està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb referència oficial FCT-17-12.472.

 

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.

 

Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.

 

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS)

Data inici: 01/02/2012
Data final: 31/01/2015

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS) buscava explorar les fronteres entre la ciència, la creativitat, la tecnologia i la dimensió empresarial. L’objectiu era trobar evidència de l’impacte positiu de la connexió entre diferents disciplines en noves formes de col·laboració i fomentar la participació de la gent joves en les activitat científiques.


Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES)

Data inici: 01/06/2010
Data final: 31/05/2014

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

L’objectiu del projecte Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) era establir i desenvolupar el concepte de “Ciutats Europees de Cultura Científica”. Des de la UPF es va liderar un grup d’investigadors en ciències socials de 21 països europeus per analitzar l’impacte social de les activitats de comunicació científica organitzades per centres i museus de ciència, esdeveniments científics o polítiques locals de cultura científica.


Monitoring Activities on Science In Society (MASIS)

Data inici: 2010
Data final: 2011

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Monitoring Activities on Science In Society (MASIS) va descriure el desenvolupament i va fer un seguiment de les polítiques i la recerca incloses dins l’àmbit de “Ciència i Societat” en el diferents països d’Europa. El seu objectiu era incrementar la difusió d’aquestes activitats i el seu impacte en la societat i la política.


Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE)

Data inici: 01-05-2008
Data final: 31-12-2011

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir (coordinador) i Gema Revuelta

El projecte Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) consistia en dissenyar i interpretar els resultats de l’Eurobaròmetre 2009 sobre Ciències de la Vida i les Tecnologies Relacionades. Gema Revuelta, coordinadora des de la UPF) va ser l’única investigadora de l’Estat espanyol.


e-KNOWNET

Data inici: 2001
Data final: 2003

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

El projecte e-KNOWNET va desenvolupar un mecanisme innovador i viable basat en les TIC per a l’intercanvi ràpid i eficaç dels nous coneixements científics entre grans segments no experts de la societat.

Concise: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

 • Dates: 2018.12.01 – 2021.01.31
 • Topic: SwafS-19-2018-2019
 • Membres: 9

Resum:

El Projecte Concise vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins a les organitzacions de la societat civil. Concise aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influència seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alterantivos i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte Concise seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 

 

Anàlisi de la participació ciutadana en ciència a Espanya

 • Dates: 2018.01.01 – 2019.03.31
 • Investigadores de la UPF: Gema Revuelta i Carolina Llorente

L’objectiu d’aquest estudi és identificar pràctiques inspiradores de participació ciutadana en ciència en què s’hagin dut a terme en el territori espanyol durant el període 2015-2017. Es tracta d’un projecte que agrupa dos punts bàsics per al desenvolupament de la societat: la necessitat de promoure la cultura científica i la participació ciutadana. Involucrar la ciutadania permet donar-los més responsabilitat en la presa de decisions i tenir en compte la seva opinió.

Aquest estudi està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb referència oficial FCT-17-12.472.

 

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.

 

Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.

 

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS)

Data inici: 01/02/2012
Data final: 31/01/2015

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS) buscava explorar les fronteres entre la ciència, la creativitat, la tecnologia i la dimensió empresarial. L’objectiu era trobar evidència de l’impacte positiu de la connexió entre diferents disciplines en noves formes de col·laboració i fomentar la participació de la gent joves en les activitat científiques.


Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES)

Data inici: 01/06/2010
Data final: 31/05/2014

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

L’objectiu del projecte Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) era establir i desenvolupar el concepte de “Ciutats Europees de Cultura Científica”. Des de la UPF es va liderar un grup d’investigadors en ciències socials de 21 països europeus per analitzar l’impacte social de les activitats de comunicació científica organitzades per centres i museus de ciència, esdeveniments científics o polítiques locals de cultura científica.


Monitoring Activities on Science In Society (MASIS)

Data inici: 2010
Data final: 2011

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Monitoring Activities on Science In Society (MASIS) va descriure el desenvolupament i va fer un seguiment de les polítiques i la recerca incloses dins l’àmbit de “Ciència i Societat” en el diferents països d’Europa. El seu objectiu era incrementar la difusió d’aquestes activitats i el seu impacte en la societat i la política.


Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE)

Data inici: 01-05-2008
Data final: 31-12-2011

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir (coordinador) i Gema Revuelta

El projecte Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) consistia en dissenyar i interpretar els resultats de l’Eurobaròmetre 2009 sobre Ciències de la Vida i les Tecnologies Relacionades. Gema Revuelta, coordinadora des de la UPF) va ser l’única investigadora de l’Estat espanyol.


e-KNOWNET

Data inici: 2001
Data final: 2003

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

El projecte e-KNOWNET va desenvolupar un mecanisme innovador i viable basat en les TIC per a l’intercanvi ràpid i eficaç dels nous coneixements científics entre grans segments no experts de la societat.

Concise: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

 • Dates: 2018.12.01 – 2021.01.31
 • Topic: SwafS-19-2018-2019
 • Membres: 9

Resum:

El Projecte Concise vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i fins a les organitzacions de la societat civil. Concise aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influència seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, usos alterantivos i complementaris de la medicina, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà amb 100 persones tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte Concise seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 

 

Anàlisi de la participació ciutadana en ciència a Espanya

 • Dates: 2018.01.01 – 2019.03.31
 • Investigadores de la UPF: Gema Revuelta i Carolina Llorente

L’objectiu d’aquest estudi és identificar pràctiques inspiradores de participació ciutadana en ciència en què s’hagin dut a terme en el territori espanyol durant el període 2015-2017. Es tracta d’un projecte que agrupa dos punts bàsics per al desenvolupament de la societat: la necessitat de promoure la cultura científica i la participació ciutadana. Involucrar la ciutadania permet donar-los més responsabilitat en la presa de decisions i tenir en compte la seva opinió.

Aquest estudi està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb referència oficial FCT-17-12.472.

 

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Data inici: 01/09/2015
Data final: 31/08/2018

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte HEIRRI vol integrar als programes educacionals el concept de “Recerca i Innovació Responsables”, o RRI, que implica que totes les fases de l’R+D+i avancin d’acord amb les necessitats, valors i expectatives de la societat. HEIRRI és una de les primeres iniciatives que l’Horitzó2020 engega per tal d’integrar l’RRI a l’educació universitària amb l’objectiu d’assegurar que els futurs professionals en ciència i enginyeria (i altres camps relacionats) incorporin l’RRI a la seva pràctica diària. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolupa un pla estratègic de 36 mesos de durada que inclou, entre d’altres, una base de dades de recursos, el disseny i l’elaboració de materials educatius, la seva implementació en experiències pilot, accions d’internacionalització, un procés d’avaluació i un pla de comunicació integral.

 

Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NERRI)

Data inici: 01/03/2013
Data final: 31/02/2016

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

L’objectiu del projecte Neuro-Enhancement: Resposible Research and Innovation (NERRI) és contribuir a la introducció del concepte “Responsible Research and Innovation” dins l’àmbit de la Neuromillora (NE, Neuroenhancement), i construir un marc normatiu que en reguli les tecnologies. Es crearà una classificació de les tecnologies disponibles i de les hipotèticament o experimental possibles, i es duran a terme activitats MML (mobilization and mutual learning) amb la participació d’investigadors, ciutadans, polítics, representants de la industria i la societat civil, etc.

 

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS)

Data inici: 01/02/2012
Data final: 31/01/2015

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS) buscava explorar les fronteres entre la ciència, la creativitat, la tecnologia i la dimensió empresarial. L’objectiu era trobar evidència de l’impacte positiu de la connexió entre diferents disciplines en noves formes de col·laboració i fomentar la participació de la gent joves en les activitat científiques.


Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES)

Data inici: 01/06/2010
Data final: 31/05/2014

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

L’objectiu del projecte Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) era establir i desenvolupar el concepte de “Ciutats Europees de Cultura Científica”. Des de la UPF es va liderar un grup d’investigadors en ciències socials de 21 països europeus per analitzar l’impacte social de les activitats de comunicació científica organitzades per centres i museus de ciència, esdeveniments científics o polítiques locals de cultura científica.


Monitoring Activities on Science In Society (MASIS)

Data inici: 2010
Data final: 2011

Investigador/a principal de la UPF: Gema Revuelta

El projecte Monitoring Activities on Science In Society (MASIS) va descriure el desenvolupament i va fer un seguiment de les polítiques i la recerca incloses dins l’àmbit de “Ciència i Societat” en el diferents països d’Europa. El seu objectiu era incrementar la difusió d’aquestes activitats i el seu impacte en la societat i la política.


Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE)

Data inici: 01-05-2008
Data final: 31-12-2011

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir (coordinador) i Gema Revuelta

El projecte Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE) consistia en dissenyar i interpretar els resultats de l’Eurobaròmetre 2009 sobre Ciències de la Vida i les Tecnologies Relacionades. Gema Revuelta, coordinadora des de la UPF) va ser l’única investigadora de l’Estat espanyol.


e-KNOWNET

Data inici: 2001
Data final: 2003

Investigador/a principal de la UPF: Vladimir de Semir

El projecte e-KNOWNET va desenvolupar un mecanisme innovador i viable basat en les TIC per a l’intercanvi ràpid i eficaç dels nous coneixements científics entre grans segments no experts de la societat.