P1080703_optEl passat 7 de novembre va tenir lloc el curs “RRI o Recerca i Innovació Responsables: Què és i com la puc aplicar als meus projectes de recerca?” dirigit a investigadors del programa RecerCaixa i organitzat pel Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra.

El sistema d’R+D+i està evolucionant per respondre a una societat que demana, d’una banda, que doni resposta als grans reptes actuals (com ara el canvi climàtic o els problemes de salut global), però que de l’altra també espera que la recerca sigui exponencialment més responsable quant a la transparència, la inclusió, l’ètica, la participació ciutadana i el gènere. Així, el concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI per les seves sigles en anglès) fomenta una nova configuració del sistema d’R+D+i, que té més en compte les necessitats i expectatives de la societat, però que alhora continua compromès amb el progrés científic.

Gema Revuelta, Directora del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF), va explicar els conceptes principals sobre els quals es basa l’RRI i com aquesta es pot integrar en convocatòries com les de RecerCaixa, l’Horizon 2020, el Plan Nacional de I+D+i o les de la FECYT. Es van tractar les principals claus d’RRI definides per la Comissió Europea (com ara l’accés obert, la participació ciutadana, la igualtat de gènere en la recerca, etc.), però també es va parlar del que suposa la integració d’aquest concepte en el mateix procés de l’R+D, introduint-hi dimensions com l’anticipació, la capacitat de resposta, la reflexibilitat, la transparència i la inclusivitat.

El taller va comptar amb una part pràctica en la qual els participants van aplicar de manera molt pràctica els conceptes tractats, en aquesta part de la sessió van participar tutoritzant els grups de treball la Carolina Llorente, coordinadora del CCS-UPF, i la Rosario Martínez, responsable de comunciació del projecte Recercaixa i coordinadora de comunicació i participació del CCS-UPF. Els assistents van dissenyar activitats de dues de les 6 claus de l’RRI intentant integrar alguna de les principals dimensions del procés basant-se en els seus propis projectes de RecerCaixa.

El programa RecerCaixa és una iniciativa d’Obra social “la Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques que es va posar en marxa l’any 2010 per impulsar projectes de grups i investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d’universitats públiques i privades, com de centres de recerca i, en especial, per donar una empenta a la recerca en ciències socials, àmbit en el qual s’ha consolidat com a programa de referència.

Més informació sobre RecerCaixa: https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-sociales-humanidades/que-es-recercaixa


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación