Màster en comunicació científica, mèdica i ambiental online

Direcció: Gema Revuelta
Coordinació: Carolina Llorente

El Màster explica les claus del procés de transmissió i difusió pública dels coneixements científics, com es genera i es gestiona, així com les qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que se’n deriven. El programa s’actualitza cada any en funció de l’evolució científica i social.

La versió online està estructurada al voltant de tallers pràctics i interactius i inclou una avaluació personalitzada amb un tutor, a més d’una àmplia selecció de recursos didàctics com a textos de referència, vídeos d’experts, eines 2.0 i aplicacions interactives.

Més informació