Màster en comunicació científica, mèdica i ambiental presencial

Direcció: Gema Revuelta
Coordinació: Paulina Naranjo i Carolina Llorente

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental explica les claus del procés de transmissió i difusió públiques dels coneixements científics, com es genera i es gestiona, així com les qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que se’n deriven. El programa s’actualitza cada any en funció de l’evolució científica i social i es completa amb un període de practiques in situ en mitjans de comunicació, museus, empreses i institucions del sector, així com amb la realització d’un treball d’investigació tutelat.

Més informació.