Durant l’acte de Nadal de la UPF, que enguany s’ha celebrat dimarts 17 de desembre, s’ha lliurat a Gema Revuelta i Carolina Llorente el Premi de Qualitat en la Docència, en la modalitat “activitat docent dins un màster”.

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra realitza des del 2006 un concurs per reconèixer i incentivar l’excel·lència en la funció del docent i promoure la innovació com a factor determinant de la valoració de qualitat. Dins aquest àmbit de Qualitat en la Docència, el personal docent i investigador que imparteix docència en graus i màsters de la UPF pot presentar la seva activitat com a mereixedora d’aquest mèrit.

La proposta presentada per la directora, Gema Revuelta, i coordinadora, Carolina Llorente, del CCS-UPF i premiada aquest any pel Consell Social de la UPF ha sigut l’activitat docent anomenada “Pràctica de Comunicació científica i Participació ciutadana”. Consisteix en la planificació, difusió, execució i avaluació d’una pràctica real i innovadora de comunicació científica i participació ciutadana en grups d’uns 5 estudiants, amb l’objectiu principal d’utilitzar les eines de la comunicació científica per oferir un servei real a la comunitat. Els estudiants duen la pràctica de manera autònoma, prenent decisions en col·laboració amb la resta de companys de classe i les entitats a les quals dirigeixen les activitats, d’aquesta manera la tasca que realitzen els tutors és únicament de guiatge i ajuda per a identificar recursos.

La Gema Revuelta i la Carolina Llorente recullen el premi del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra 2019 en “Qualitat en la docència per una activitat dins un màster”

 

L’estudiant augmenta la reflexió respecte el paper de la investigació i la innovació en la societat, així com de la necessitat d’una ciutadania informada i participativa davant de qüestions o dilemes de caire científic. També augmenta les habilitats per parlar davant de públics diversos i escoltar les seves inquietuds, alhora que es familiaritzen amb qüestions complexes associades al fet de treballar amb un públic “real”. L’estudiant estimula la capacitat creativa i d’innovació, augmentant les habilitats tècniques i instrumentals per preparar una activitat amb un format innovador. Un altre aspecte que l’estudiant adquireix amb la realització d’aquesta pràctica és la millora de la capacitat d’organitzar-se en grup i la redacció  de memòries de projectes.

Durant els 3 últims anys, els alumnes han dissenyat 14 activitats amb diversos formats: representacions teatrals, jocs de rol, concursos, debats participatius, gimcanes, vídeos, entre d’altres. A continuació, alguns dels exemples de les activitats amb més participació que van realitzar els estudiants. En modalitat online, l’activitat Per què encara no hi ha cap cura pel càncer?, va tenir gran èxit. La temàtica – la quimioteràpia – va ser escollida mitjançant una enquesta a Twitter. L’activitat va ser realitzada en format de vídeo i pàgina web, amb un públic objectiu d’adolescents i usuaris de xarxes socials. Una altra activitat amb molta participació va ser una microrepresentació teatral en un tren, per a un públic major a 25 anys i usuari d’aquest transport. La representació portava per títol: Automedicació: no siguis el teu propi metge. Un últim exemple d’una iniciativa que va gaudir de molts participants va ser un joc interactiu, amb targetes de preguntes i respostes, per a estudiants de batxillerat de 16 a 18 anys, sobre hàbits alimentaris i el desenvolupament de malalties.

Les activitats han proporcionat un servei a la comunitat, comptant amb una suma de participants directes que supera les 100 persones i les 10.000 visualitzacions en participació online. El fet de plantejar-la en la línia de l’Aprenentatge Servei contribueix a l’empoderament de les persones participants en les experiències desenvolupades pels estudiants, participant cada any organitzacions de la societat civil, col·lectius de gent gran i estudiants.

“Pràctica de comunicació i Participació ciutadana” és una activitat dins l’assignatura de “Comunicació científica” que s’ofereix als màsters en “Recerca Biomèdica”, “Laboratori d’Anàlisis Clíniques” i “Indústria Farmacèutica i Biotecnologia” de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’aspecte diferencial d’aquesta activitat és que no només ha aportat coneixements i habilitats tècniques als estudiants que els són imprescindibles pel seu exercici professional, sinó que els ha ajudat a tenir més esperit crític i sentit de responsabilitat respecte al paper de la ciència envers la societat i l’entorn.

Els mètodes utilitzats en aquesta activitat són innovadors i es basen en metodologies accessibles i sostenibles que fomenten l’aprenentatge actiu i la responsabilitat de l’estudiant pel seu aprenentatge, treballant competències transversals i amb la possible aplicació de l’activitat a altres estudis i àmbits del coneixement intensius en recerca i desenvolupament.

Les professores que van presentar aquesta candidatura han participat anteriorment en projectes d’innovació docent amb uns resultats reconeguts i coordinen diverses assignatures dins els estudis. Per aquests motius, la proposta presentada es tracta d’una pràctica innovadora i excel·lent candidata per optar al Premi l’Activitat Docent dins d’un Màster, podem afirmar que l’activitat ha contribuït de manera notable a la millora de la qualitat de la docència dels màsters en que s’ofereix, i en la mida del que és possible donada la seva petita dimensió, l’activitat ha tingut repercussió social i ha contribuït a la millora institucional.

 

Pràctiques rellevants d’innovació docent en les que participen Gema Revuelta i Carolina Llorente

Les docents que s’han presentat en aquesta convocatòria també han participat en altres projectes innovadors. Un dels quals va ser quan es va oferir per primera vegada l’assignatura “Comunicació científica” en un pla d’estudis oficial d’una titulació de grau, com a optativa de 3r de Biologia Humana a la Universitat Pompeu Fabra. Revuelta ha sigut la coordinadora de l’assignatura des de la seva posada en marxa, i Llorente imparteix docència en aquesta des del 2016-2017. Any rere any, és una de les assignatures més valorades pels alumnes. La professora Revuelta va posar en marxa també l’assignatura Responsible Research and Science Communication, dins el Master of Multidisciplinary Research on Biomedical Sciences. L’actual coordinadora de l’assignatura és la professora Llorente.

En el marc del projecte europeu Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI), dirigit per Gema Revuelta, es van desenvolupar 10 programes docents sobre “Investigació i innovació Responsables”, tots ells basats en l’aprenentatge actiu, la innovació docent i la utilització de recursos multimèdia en accés obert. També dins del marc de HEIRRI, juntament amb CLIK UPF, es va elaborar i impartir un MOOC sobre RRI, i un Summer Course per PhD. Fins al moment, més de 2.000 estudiants han rebut aquesta formació en alguna de les seves modalitats (a més de 20 països del món).

En el marc del projecte Reconfiguring Research and Innovation Constellations (RiConfigure) i de nou en col·laboració amb el CLIK, s’està dissenyant un SPOC (small private open course) sobre tècniques d’innovació social participatives.

Al maig de 2019, ambdues professores van dissenyar i impartir per primera vegada a la UPF el curs Making Research Gender-Sensitive, una iniciativa del CLIK dirigida a estudiants de doctorat de la UPF. A més, la professora Revuelta, com a coordinadora del Comitè de Polítiques de Gènere de la UCA de Ciències de la Salut i la Vida, participa activament en la integració de la perspectiva de gènere en la docència dins d’aquest àmbit del coneixement.

La professora Revuelta actualment coordina una proposta per un futur Minor en Recerca, iniciativa conjunta del Vicerectorat per la Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat i el Vicerectorat per la Direcció de projectes per a la docència.

 

 


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación