Gema Revuelta i Carolina Llorente van participar els dies 13 i 14 de desembre en la reunió inaugural del projecte CONCISE a València.

 

El Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (CCS-UPF) lidera un grup de tasques del projecte. En concret s’encarregarà de desenvolupar el marc teòric, una avaluació de l’ensenyament en comunicació científica a Europa i les guies per desenvolupar una consulta pública amb propòsits d’investigació. El 22 de març tindrà lloc a Barcelona el pilot de la primera consulta pública.

 

CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

El Projecte CONCISE vol generar un debat a nivell europeu sobre la comunicació científica que involucri multitud d’actors: els mitjans de comunicació, els polítics i persones amb capacitat de decisió en polítiques científiques, la comunitat científica, la indústria i  les organitzacions de la societat civil. CONCISE aspira a contribuir amb dades qualitatives extretes de consultes ciutadanes a conèixer els canals a través dels quals la societat europea s’informa sobre ciència, i com aquesta informació influencia les seves opinions, creences i percepcions. S’exploraran 4 temes en concret: vacunes, medicines alternatives i complementàries, organismes modificats genèticament i canvi climàtic. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya), i en cada país es consultarà a 100 persones, tenint en compte la representació de diferents grups socials, gèneres, edats, nivells educatius, ètnies, diversitats funcionals i carreres professionals. Els resultats del projecte CONCISE seran escalables i la seva metodologia, aplicable a altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa.

 
Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación