enhancement_banner_El Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat  de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF) ha engegat un grup de treball en el marc del projecte NERRI per centrar-se en l’aplicació de la neuromillora en menors. La iniciativa ha estat presentada durant la reunió del consorci del projecte a Roma els dies 22-23 de juny, on tots els assistents han pogut expressar la seva opinió i compartir la seva experiència sobre el tema. Des d’ara i fins a final d’agost, tots els membres de NERRI enviaran les dades recollides a les seves activitats locals relacionades amb “neuromillora en menors”. Dos d’aquests membres ja s’han unit a la iniciativa: Experimentarium (Dinamarca) i IBMC (Portugal), però el grup està encara obert a més participació!

La iniciativa va néixer quan les primeres activitats de mobilització i aprenentatge mutu (mobilization and mutual learning, MML) van demostrar que hi ha necessitat d’estudiar més en profunditat la neuromillora específicament aplicada en menors. Aquest grup de la població mereix una consideració especial per dos motius principalment: primer, perquè el seu cervell té el màxim nivell de plasticitat (i per tant, l’impacte de la neuromillora també pot ser el major); i segon, perquè depenen dels adults (pares o tutors legals) i la seva llibertat d’elecció és limitada. A més a més, un dels informes del projecte (D3.3) va mostrar que molta gent opina que els menors haurien d’estar protegits dels efectes perjudicials de la neuromillora a través d’una regulació institucional. També cal tenir en compte la pressió social que experimenten alguns menors en una societat cada cop més competitiva.

El grup de treball “neuromillora en menors” vol redactar un informe final per explicar l’experiència. El document es podria compartir i presentar a la reunió final del consorci del projecte NERRI –o  bé enviar-lo a una conferència internacional relacionada amb el tema (per exemple, conferències d’ètica, neurologia, educació).

[Aquest article està basat en la contribució de CCS-UPF a la Newsletter de NERRI de juliol 2015]Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación