Més enllà de la pandèmia, el món continua girant. Sense anar més lluny, durant aquest any Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, iniciativa que inclou el desenvolupament de gairebé un centenar de projectes i polítiques de foment de l’alimentació sostenible i una programació que s’estendrà des de principis d’any fins al desembre. Barcelona vol impulsar dietes més saludables i sostenibles, generar més oportunitats econòmiques per als sectors de proximitat, combatre l’emergència climàtica i generar resiliència davant els riscos globals i les desigualtats socials.

Els grans reptes exigeixen cada vegada més ser abordats des d’una perspectiva col·laborativa en la qual participin tots els sectors: l’administració, la indústria, l’acadèmia i la mateixa ciutadania. En aquest context, des del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (Universitat Pompeu Fabra) i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, en col·laboració amb Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i l’Ajuntament de Barcelona, entre el 16 i el 25 de març s’ha organitzat un curs intensiu sobre eines d’innovació col·laborativa, centrat en el repte de l’alimentació sostenible. El principal objectiu del curs ha estat dotar als seus participants d’eines col·laboratives d’innovació per abordar grans reptes socials.

Font: Unsplash

El curs està emmarcat dins del projecte europeu RiConfigure. Aquest projecte, en el qual participen diversos països, busca trobar solucions als desafiaments complexos, interrelacionats i globals als quals s’enfronten les societats, i que inclouen qüestions relacionades amb l’adaptació al clima, la seguretat alimentària, la suficiència energètica, la salut pública i la ràpida urbanització. El seu objectiu és potenciar la inclusió de la societat civil, amb la seva gran capacitat creativa, als processos d’innovació que, tradicionalment, han estat dominats pel sector públic, el privat i l’acadèmia. A aquest model, que es centra en la interacció dels quatre sectors de la societat (acadèmia, empresa, govern i societat civil), se’l coneix com a col·laboració de la tetra hèlix (o QHC per les seves sigles en anglès) i es caracteritza per la inclusió de totes les parts interessades (o stakeholders) com a actors actius que creen i experimenten conjuntament noves formes de fer les coses per a crear nous serveis i productes.

 

 

 

 

El curs, titulat “Abordant grans reptes socials amb eines d’innovació col·laborativa: el repte de l’alimentació sostenible”, s’ha dirigit a un grup reduït de persones (17 participants) que representaven les quatre hèlixs. La formació s’ha realitzat en modalitat online i seguint un format intensiu (quatre dies), innovador i participatiu. Els principals objectius del curs han estat:

  • Comprendre la importància de les col·laboracions de la tetra hèlix.
  • Augmentar les habilitats per a utilitzar recursos, eines i metodologies per al disseny, la implementació i l’avaluació de col·laboracions intersectorials.
  • Fomentar la creació d’entorns d’innovació responsable.
  • Aplicar els conceptes i els aprenentatges del model de la tetra hèlix als projectes dels participants (nous o existents).

Els participants del curs han treballat de forma col·laborativa en el desenvolupament d’idees i projectes relacionats amb el repte de l’alimentació sostenible. Algunes de les idees que han aportat i en què han col·laborat han estat “com intensificar la producció i el consum de proximitat de manera justa i sostenible” o “com disminuir el malbaratament a les llars i les escoles”.

Font: Pexels

Tot i les limitacions que comporta la realització d’un curs d’aquest tipus en format 100% online, la valoració dels participants ha estat molt positiva. Han destacat especialment la gran utilitat de les eines emprades i els conceptes apresos, així com la importància del paper dels facilitadors durant el desenvolupament de les activitats.

 

 

 

 

Als processos d’innovació i de presa de decisions, cada vegada es posa més de manifest el gran valor que aporta la inclusió activa de la societat civil, un actor que ha estat tradicionalment marginat en aquestes fases. Els participants del curs han destacat especialment la contribució d’aquest sector, i com les eines i els aprenentatges desenvolupats durant el curs poden ajudar a aplanar el camí perquè, d’ara endavant, la societat civil tingui la rellevància i el protagonisme que mereix.

 

 

Ferran Bustos Salvador
@FerranB_S
www.linkedin.com/in/ferranbustos/

 


Més informació:


 

Aquest projecte ha rebut finançament del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea per a la recerca i innovació sota l’acord de subvenció no.788047.


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación