L’article “La investigació responsable en els estudis d’audiència i recepció“, de Mònica Figueras-Maz, Lorena Gómez-Puertas i Gema Revuelta s’ha publicat en l’últim número de la revista EMPIRIA.

Aquest article analitza en primer lloc l’evolució i actualitat dels estudis d’audiència i recepció des de la perspectiva dels reptes als quals s’enfronta (conceptuals, metodològics i ètics). A continuació, descriu l’origen, evolució i tendències del concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI per les sigles en anglès). Finalment, les autores reflexionen sobre com pot aplicar-se la RRI als estudis d’audiència i recepció.

La investigació responsable inclou la implicació de múltiples actors i públic al llarg de tot el procés de l’I+D+i, la necessitat de reflexionar sobre l’impacte futur i avançar-se mitjançant processos d’anticipació, la integració de conceptes relacionats amb la inclusivitat (tals com la perspectiva de gènere), i un èmfasi en l’adequat tractament de les qüestions ètiques i d’integritat científiques. El moviment RRI pretén que la investigació i innovació estiguin orientades a aconseguir resultats sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables. A més, busca que tot el procés i les pràctiques que comporten la investigació i innovació estiguin alineats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat. La investigació en comunicació no s’escapa d’aquesta tendència: en aquesta nova concepció, la responsabilitat no s’atribueix només a l’investigador, sinó que avança cap al concepte de corresponsabilitat.

Amb l’impuls inicial que la Comissió Europea dóna a aquest moviment, s’advoca per una investigació inclusiva i sostenible. Aquest article vol ajudar a reflexionar sobre com es pot incorporar la RRI al treball dels investigadors del camp de la comunicació.

Tot i que es tracta d’un moviment molt recent que ha emergit sobretot en el camp de les ciències experimentals i de la salut, s’està estenent a totes les disciplines de les ciències socials. La integració de la RRI (en tots o en alguns dels seus aspectes i dimensions) en l’estudi d’audiències i recepció podria contribuir a millorar la qualitat d’aquest camp de la recerca i a potenciar el seu impacte científic i, sobretot, social i comunitari.

 

Aquí podeu veure el text complet.


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación