2016videoHEIRRI_thumbnail2Durant el primer congrés HEIRRI Teaching Responsible Research and Innovation at University, celebrat el 18 de març de 2016, es van elaborar cinc vídeos breus. El primer, és un vídeo general del congrés que mostra detalls de l’intens dia de debats i reflexió que va suposar l’esdeveniment. Els altres quatre són vídeo-càpsules de diferents aspectes relacionats amb la integració de la Recerca i Innovació Responsables (RRI) a les institucions d’educació superior, en concret, tracten sobre pedagogia, estudiants beneficis i reptes de l’RRI en institucions d’educació superior.

Per a aquests quatre vídeos, es va entrevistar a persones relacionades amb el projecte HEIRRI o amb l’àmbit de la RRI i l’educació, com ara: Gema Revuelta, Coordinadora del projecte HEIRRI i Directora del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra; Roger Strand, professor de Filosofia de la Ciència a la Universitat de Bergen, i membre del consorci HEIRRI; Niels Mejlgaard, director de l’Danish Centre for Studies in Research and Research Policy de la Aarhus Universiteit, i membre del consorci HEIRRI; Ignasi López Verdeguer, director del Departament de Ciència de l’Àrea d’Investigació i Coneixement de la Fundació “la Caixa”, i membre del consorci HEIRRI; Jozefien de Marrée, ‘project manager’ del projecte EnRRICH de la Vrije Universiteit Brussel; i John Goddard, professor emèrit d’Estudis de Desenvolupament Regional a la Newcastle University.

El primer congrés HEIRRI va reunir a Barcelona més de 150 persones d’arreu del món. Va ser el primer esdeveniment organitzat per debatre sobre la integració de la RRI al currículum universitari. Professionals de diversos àmbits van enriquir les sessions participatives amb les seves idees i perspectives, les quals es tenen en compte per afavorir el millor desenvolupament del projecte.

HEIRRI és una iniciativa H2020 que promou una millor relació entre el sistema de recerca i innovació i la resta de la societat, a través de l’elaboració de materials educatius adreçats a la futura comunitat científica i enginyera.

Més informació:Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación