Frontiers for Young Minds és una revista científica sense ànim de lucre amb articles escrits per investigadors i adaptada per a un públic més jove, amb un gir editorial: els manuscrits són revisats per una junta de nens i adolescents que assumeixen el paper de revisors parells. Després, correspon als autors abordar totes les inquietuds plantejades pels Joves Revisors i adaptar el seu article a una forma que pugui ser difosa i entesa pel públic més jove. En involucrar els Joves revisors (de 8 a 15 anys d’edat) en el procés, els capacitem perquè pensin críticament, facin preguntes i connectin amb els investigadors d’avui.

ECOGRAPHY és una revista que publica articles centrats en amplis patrons espacials i temporals, en particular estudis d’ecologia de poblacions i comunitats, macroecologia, biogeografia i conservació ecològica. Els estudis sobre genètica ecològica i ecologia històrica són benvinguts en el context de l’explicació dels patrons ecològics contemporanis. S’espera que els manuscrits abordin els principis generals en ecologia, encara que poden fer-ho utilitzant un sistema model específic si això emmarca el problema en relació amb un problema ecològic generalitzat.

Ecography és el primer soci editorial de Frontiers for Young Minds. En aquesta nova col·laboració, Ecography recomanarà que els articles publicats es reescriguin per a audiències més joves a través del procés de revisió per parells de Frontiers for Young Minds.

En involucrar els científics perquè s’encarreguin d’adaptar el seu propi treball a una audiència més jove, aquests tenen el poder de crear una investigació comprensible i accessible per a una audiència més àmplia. En fer-ho, als investigadors se’ls proporciona un canal per comunicar la seva feina sense males interpretacions i oferir-los les eines per convertir-se en millors comunicadors. Els articles que s’han sotmès a l’escrutini de la revisió per parells amb els nostres Joves Revisors es publiquen en línia per a ser distribuïts lliurement com un recurs educatiu, que comprèn investigacions que normalment trigarien diversos anys a aparèixer en els llibres de text de l’aula.

Frontiers for Young Minds convidarà als autors dels articles recomanats per Ecography per adaptar el seu treball prèviament publicat a les versions de Young Minds, que estarà disponible a les nostres seccions especialitzades de Biodiversitat i la Terra i els seus Recursos.

 

Font: http://www.ecography.org/blog/exciting-new-partnership-between-frontiers-young-minds-and-ecography


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación