twiter_OCCS-01_20150409122758El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra, reunit ahir a la tarda, ha aprovat la creació del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (CCS-UPF). Aquest centre neix amb la doble missió de fomentar la cultura científica per part de la ciutadania i de promoure un paper més actiu de la societat en el procés d’R+D+i en totes les seves fases. Per assolir els seus objectius, el Centre durà a terme accions de comunicació científica i participació ciutadana, estudis centrats en la relació ciència-societat i activitats de formació especialitzada en comunicació científica. El CCS-UPF està adscrit al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS-UPF) i ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).


Equip

El centre està dirigit per Gema Revuelta, professora del CEXS-UPF i, entre 1998 i 2014, sotsdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica de la mateixa universitat. El CCS-UPF compta també amb l’assessorament de dos òrgans col·legiats – el Consell Assessor i el Consell Social – presidits tots dos pel periodista científic Vladimir de Semir, qui va fundar l’Observatori de Comunicació Científica al 1994 i va ser el seu director fins l’any 2014. De Semir i Revuelta han treballat junts durant més de 20 anys a la UPF i a l’Ajuntament de Barcelona. Tots dos són també co-directors del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental d’IDEC-UPF, que enguany celebra la seva 20ª edició amb un rècord en el número d’estudiants.

Completen l’equip del CSS-UPF Emma Cots (coordinadora i community manager de les xarxes de comunicació científica agrupades sota el nom d’Observatori 2.0), Carme Pérez Sancho (responsable de comunicació i participació) i Núria Saladié (responsable de projectes europeus). A més, un grup de 10-15 especialistes en comunicació científica col·laboren amb els projectes del centre.

Dream Team

Carme Pérez Sancho, Vladimir de Semir, Gema Revuelta, Emma Cots i Núria Saladié, membres del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF

 

Consell Assessor i Consell Social

El Consell Assessor del CCS-UPF està integrat per:

 • Jordi Camí (Catedràtic de Farmacologia del CEXS-UPF i Director General del PRBB i de la Fundació Pasqual Maragall)
 • Bienvenido León (Professor de Divulgació Científica, Universidad de Navarra)
 • Carolina Moreno (Catedràtica de Periodisme Científic, Universidad de Valencia)
 • Arcadi Navarro (Director del CEXS-UPF i Coordinador del Evolutionary Genomics Lab)
 • Jordi Pérez (Professor Titular del CEXS-UPF i Responsable de la Oficina de Coordinació i Avaluació Acadèmiques de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la UPF)
 • Cristina Ribas (Professora associada del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, ACCC)

El Consell Social del CCS-UPF està integrat per:

 • Fèlix Bosch (Director de Fundació Dr. Antoni Esteve)
 • Ignasi López Verdeguer (Director del Departament de Ciència, Àrea de Ciència i Medi Ambient, Fundació Bancària “la Caixa”)
 • Rafael Pardo (Director de la Fundación BBVA)
 • Núria Terribas (Directora de la Fundació Víctor Grifols i Lucas)
 • Antoni Vila Casas (President de la Fundació Vila Casas)

Projectes

Entre els projectes que lidera o en què participa el CCS-UPF destaquen l’Informe Quiral (juntament amb la Fundació Vila Casas), el projecte de Comunicació i difusió de   (amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i Obra Social la Caixa), els projectes de Mesura de l’Impacte de les Activitats de Comunicació Científica i la Unitat de Cultura Científica Observatori 2.0 (amb el suport de la FECYT), el projecte El Video Científico Online (amb la Universidad de Navarra i altres entitats espanyoles i internacionals), el Campus Gutenberg (amb el Màster de Comunicació Científica IDEC-UPF i Obra Social la Caixa) i els projectes europeus KiiCS, NERRI, MoRRI/ResAgora, Indicadors de RRI i HEIRRI (aquest últim, està liderat pel propi CCS-UPF, pertany al programa Horzon2020 i s’niciarà l’1 de setembre de 2015)

IMG_0907

Equip del CCS-UPF amb membres del Consell Social i Consell Assessor i altres assistents a l’acte de presentació del CCS-UPF
Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación