La Universitat Pompeu Fabra (UPF) liderarà el projecte europeu Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation (HEIRRI) , amb l’objectiu d’integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI- Responsible Research and Innovation) en les carreres científiques i enginyeries, actuant fonamentalment des de les universitats i altres institucions d’educació superior (HEI, Higher Education Institutions). El projecte començarà l’1 de setembre, té una durada de tres anys i compta amb un pressupost aproximat d’un milió i mig d’euros, finançament rebut, entre d’altres, a través del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea.

El concepte de “Recerca i Innovació Responsables”, implica la necessitat d’alinear la R+D+i, en totes les seves fases, amb les necessitats, els valors i les expectatives de la societat. La Comissió Europea està impulsant molt activament el coneixement i l’aplicació pràctica del concepte RRI, centrant les seves actuacions en 6 eixos clau: la participació i implicació ciutadana; l’ètica; l’educació científica; la igualtat de gènere; l’accés obert; i la governança de la R+D+i.

Gema Revuelta, directora del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (CCS-UPF), del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF, en serà la coordinadora principal del projecte i Núria Saladié, membre del mateix centre, en serà la project manager. L’equip multidisciplinari que participarà en aquest projecte, per part de la UPF, està integrat també per Jordi Pérez Sánchez, Mar Carrió, i Fèlix Bosch, membres del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut, del DCEXS, Vladimir de Semir, president del Consell Social i Assessor del CCS-UPF, i Davinia Hernàndez-Leo, professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF.

La resta de membres que conformen el consorci del projecte HEIRRI són la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), la Universitat de Bergen (Noruega), la Universitat d’Split (Croàcia), l’Institut d’Estudis Avançats (Àustria), la Fundació Bancària “la Caixa” (Barcelona, Espanya), l’empresa Innovatec (Madrid, Espanya), la xarxa europea de museus de ciència ECSITE (amb més de 400 institucions de 50 països), i l’ACUP, Associació Catalana d’Universitats Públiques, entitat que presideix GUNi o Global University Network for Innovation (208 universitats de 78 països).

HEIRRI és una de les primeres iniciatives que posa en marxa el programa Horizon2020 per integrar la formació en RRI en l’ensenyament universitari, amb l’objectiu que el futur personal investigador i innovador (i d’altres professions relacionades amb la R+D+i) puguin incorporar-la en la seva activitat.

Durant els 36 mesos de la seva durada, el projecte desenvoluparà un pla estratègic integrat per diferents accions:

  • Anàlisi de l’estat de l’ensenyament de la RRI a la universitat i detecció de casos pràctics i bones pràctiques.
  • Disseny de programes docents a diferents nivells d’ensenyament universitari (grau, postgrau, doctorat, cursos d’estiu i MOOC).
  • Elaboració del material formatiu corresponent, amb les següents característiques: creat a través de plataformes col·laboratives, centrat en el sistema d’aprenentatge basat en problemes (ABP), en format multimèdia i assequible públicament en accés obert.
  • Implementació dels materials i cursos en 10 proves pilot a Europa (3 d’elles en col·laboració entre una universitat i un museu de ciència de la mateixa ciutat).
  • Accions per fomentar el debat sobre la necessitat d’integrar la RRI i d’avançar cap el canvi que aquesta suposa, sota el nom genèric de Fòrum HEIRRI, incloent-hi un programa d’accions online i dues conferències internacionals (offline o presencials).
  • Accions per la internacionalització del projecte i el material elaborat (reunions amb xarxes internacionals d’universitats, beques, etc.).
  • Accions generals de comunicació i d’avaluació del projecte.

 Aquest projecte ha rebut el finançament del programa Horizon2020 en recerca i innovació de la Unió Europea sota el conveni de subvenció No 666004

 


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación