L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’administratiu/iva a temps parcial per a treballar en el projecte Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea (AE‐BKH), amb l’objectiu de col∙laborar en les tasques administratives del Hub i organitzar les seves activitats. El termini per presentar candidatures és el 19 de juliol abans de les 17:00h. 

Les funcions a desenvolupar consisteixen en la prestació de serveis de suport administratiu en l’execució dels projectes i activitats de l’Academia Europaea, tasques d’administració, de suport logístic, de gestió i registre documentals i d’informació de projectes, especialment centrades en la preparació i el desenvolupament dels congressos anuals de l’Academia Europaea, que tenen lloc cada any en el Hub de Barcelona.

Més informació: http://www.accc.cat/index/admin_europaea


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación