Durant aquests anys, l’AGAUR s’ha guanyat el reconeixement en l’àmbit de l’avaluació de la recerca. També, la seva àrea d’internacionalització promou projectes i intercanvis amb d’altres països en aquests àmbits. Data límit presentació sol·licitud: 13 de juliol de 2018

Més informació: http://www.accc.cat/index/agaur_tecnic


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación