portadaPSCiTJa està disponible online l’estudi Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2014  editat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Aquest estudi aprofundeix en el coneixement de les relacions entre ciència, tecnologia i societat; analitzar la percepció de la ciutadania sobre els avenços científics i tecnològics, i examina la capacitat d’aquests per a la millora de la qualitat de vida de la població.

Gema Revuelta, directora del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF) juntament amb Cristina Corchero de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, publiquen l’article Acceso a la información sobre ciencia y tecnología: evolución e implicaciones on analitzen les relacions entre els ciutadans i les seves fonts d’informació en temes de ciència i tecnologia i que ha permès il·lustrar un ascens progressiu d’Internet com a mitjà d’accés a la informació, mentre que alguns mitjans convencionals, especialment els impresos, han experimentat un descens.

El llibre també recull contribucions de diferents autors (veure índex), a més dels resultats generals de la VII enquesta de percepció social de la ciència i la tecnologia i el qüestionari de l’enquesta.

Des de 2002 l’estudi Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia recull, cada dos anys, l’anàlisi i els resultats de l’Enquesta de Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia a Espanya.

Enllaços:



Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación