El sector tecnològic continua sent terreny dominat per homes. Malgrat diversos estudis confirmen que les dones estan tant o més capacitades que els homes per treballar en aquest sector, la realitat demostra que és un sector molt difícil de feminitzar. No només perquè el nombre de dones que estudien carreres d’aquest àmbit continua sent molt menor que el d’homes, sinó perquè també ho tenen més difícil per entrar i prosperar al mercat laboral. Amb la mateixa preparació i experiència, la taxa d’atur i temporalitat d’elles és superior a la dels homes. Així ho demostra un estudi de la UOC i de la UB, en el marc del programa RecerCaixa, que evidencia que per cada dona que treballa al sector de les TIC hi ha 3,5 homes. Només un 23,8% de de les persones ocupades en aquest sector són dones. Entre els 31 i els 45 anys la diferència d’ocupació masculina i femenina és de dues dones per cada 5,3 homes. 

La investigació, que s’emmarca en el projecte GENTALENT i és coordinada per les investigadores Ana M. González Ramos l’IN3-UOC i Elisabet Almeda Samaranch del grup la UB-COPOLIS, s’ha presentat aquest divendres a Barcelona a les jornades GENTALENT: Incorporació, retenció i promoció del talent de les dones al sector tecnològic.

Per tal d’identificar els obstacles i les oportunitats de les dones en aquest sector, les investigadores han analitzat dades estadístiques genèriques, com ara l’Enquesta de Població Activa (EPA) de 2015. També s’han fet entrevistes a responsables de recursos humans i directius d’empresa i agents de col·locació i s’ha fet una enquesta a 300 dones. En aquest cas, es tracta d’un formulari en línia que s’ha vehiculat a través d’associacions i col·legis professionals.

 Un sector d’oportunitats que necessita de la mirada femenina

“Durant la nostra recerca hem constatat que les dinàmiques de treball del sector fan molt difícil que les dones puguin compaginar la feina amb vida personal. També ens hem trobat molts casos de dones que afirmen que el gènere ha estat un obstacle per trobar feina o evolucionar” afirma González. La investigadora de la UOC també afegeix que, en aquest sector, els ocupadors, amb mateixos perfils, opten pels homes. Un fet que delata que hi ha certa desconfiança latent/cultural vers la capacitat de les tecnòlogues de fer bé la feina.

Actualment, només un 20% de les noies escullen carreres tecnològiques tot i que és un sector amb moltes oportunitats professionals; una tendència que anirà a l’alça. Al 2030 s’estima que el 85% d’oficis que coneixem ara, hauran desaparegut. En canvi, les professions vinculades a l’àmbit de la tecnologia i l’enginyeria augmentaran perquè seran imprescindibles per dissenyar i desenvolupar la tecnologia necessària per una societat hiperconnectada i digital.

González defensa que cal canviar la dinàmica del sector  i començar a sensibilitzar els joves sobre la necessitat de trencar el sostre de vidre i facilitar l’accés i projecció de les dones. “Les dones han de dissenyar el futur de les tecnologies”, afirma la investigadora. També ha posat en valor que les empreses, per exemple, valoren les soft-skills femenines: “s’ha demostrat que la incorporació de dones als equips de treball disminueix tensions internes i incrementa l’efectivitat en les decisions i resultats dels projectes”.

Per facilitar la incorporació de les dones, les expertes recomanen buscar més enllà de perfils tecnològics, que els processos de selecció comptin amb un tribunal de diversos perfils i sigui mixt, negociar el salari amb perspectiva de gènere i, entre d’altres, assegurar les possibilitats de conciliació.

Aquest projecte s’ha desenvolupat amb suport del programa Recercaixa, de l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (convocatòria 2014). Tant la jornada celebrada aquest divendres a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB com l’estudi han comptat amb la col·laboració de l’Observatori de les Dones, la Cambra de Comerç de Barcelona, AMIT-CAT, COETIC, COITT, Donestech i Alia.


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación