Des del CERN, conegut per la seva contribució al descobriment del Boson de Higgs, presenten una oferta de feina com a Oficial de Relacions Locals. El professional formarà part de la secció de visites i relacions locals, dintre del grup d’Educació, Comunicació i Difusió. La feina consistirà en l’organització d’esdeveniments i la promoció d’activitats dirigides a diferents públics, especialment del propi CERN.

Els candidats han de complir els següents requisits: ser ciutadà d’un estat membre del CERN i disposar un títol universitari en ciència (o estar a punt de graduar-se en el moment de la contractació). En cas de disposar d’un títol universitari, se sol·licita un màxim de 4 anys d’experiència, i si el títol es tracta d’un màster, disposar de com a màxim 10 anys d’experiència.

Per sol·licitar la candidatura, ho ha de fer mitjançant el programa de beques del CERN, on també apareix informació sobre les condicions del contracte. La data límit per fer la sol·licitud és el 5 de març.

Per més informació, es pot contactar al següent correu: francois.briard(at)cern.ch


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación