La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat. La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement. El termini per enviar-hi sol·licituds és el 16/7/2018.

La persona seleccionada s’incorporarà com a project manager tècnic d’R&I a l’equip de Gestió de projectes de la R&I Funding Unit de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC.

Més informació: http://www.accc.cat/index/uoc_oferta


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación