Consell Assessor

  • Vladimir de Semir, President del Consell Assessor
  • Jordi Camí, Catedràtic de Farmacologia Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)i Director General del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i de la Fundació Pasqual Maragall
  • Bienvenido León, Professor de Divulgació Científica, Universidad de Navarra
  • Carolina Moreno, Catedràtica de Periodisme Científic, Universidad de Valencia
  • Arcadi Navarro, Secretari d’Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya i Coordinador de l’Evolutionary Genomics Lab. de la Universitat Pompeu Fabra
  • Jordi Pérez, Professor Titular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i Responsable de la Oficina de Coordinació i Avaluació Acadèmiques de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la UPF
  • Cristina Ribas, Professora associada del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Funcions:

  • Assessorar i realitzar propostes d’actuació a la Direcció del CCS-UPF, per tal que aquest es dirigeixi cap a la consecució dels seus objectius en el marc d’actuació de la Universitat Pompeu Fabra i, en general, del sistema universitari espanyol.
  • Supervisar, deliberar i donar consell sobre la Memòria i el Pla d’Activitats Anuals que el CCS-UPF exposarà cada any davant el Consell.