Consell Assessor

Consell Assessor

  • Vladimir de Semir, President del Consell Assessor
  • Jordi Camí, Catedràtic de Farmacologia al Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i vicepresident de la Fundació Pasqual Maragall.
  • Bienvenido León, Professor de Producció Televisiva i Periodisme Científic, Universidad de Navarra.
  • Carolina Moreno, Catedràtica de Periodisme Científic, Universidad de Valencia i membre de l’Institut de Polítiques de Benestar Social (POLIBINESTAR).
  • Arcadi Navarro, Professor de Genètica a la Universitat Pompeu Fabra i director de la Fundación Pasqual Maragall.
  • Jordi Pérez, Professor Titular (jubilat) del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i responsable de la Oficina de Coordinació i Avaluació Acadèmiques de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la UPF.
  • Cristina Ribas, Professora associada del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) y directora de comunicació digital Barcelona City Council.

Funcions:

  • Assessorar i realitzar propostes d’actuació a la Direcció del CCS-UPF, per tal que aquest es dirigeixi cap a la consecució dels seus objectius en el marc d’actuació de la Universitat Pompeu Fabra i, en general, del sistema universitari espanyol.
  • Supervisar, deliberar i donar consell sobre la Memòria i el Pla d’Activitats Anuals que el CCS-UPF exposarà cada any davant el Consell.