Consell Social

  • Vladimir de Semir, President del Consell Social
  • Fèlix Bosch, Director de la Fundació Dr. Antoni Esteve
  • Ignasi López-Verdeguer, Director del Departament de Ciència, Àrea de Ciència i Medi Ambient, Fundació Bancària “la Caixa”
  • Rafael Pardo, Director de la Fundación BBVA
  • Núria Terribas, Directora de la Fundació Víctor Grifols
  • Antoni Vila Casas, President de la Fundació Vila Casas

Funcions:

  • Assessorar i realitzar propostes d’actuació a la Direcció del CCS-UPF, per tal que aquest realitzi la seva activitat en el marc del sistema de Ciència-Tecnologia-Societat atenent als principals reptes socials i contribuint a la promoció del coneixement científic entre la societat i els seus diferents representants.
  • Col·laborar amb el Consell Assessor en la valoració anual de les activitats del CCS-UPF.