consulta-ciudadana

El pròxim 7 d’octubre de 2016 tindrà lloc una consulta ciutadana sobre escenaris de recerca futura al Mobile World Centre de 9.30 h a 15.30 h. Durant aquesta jornada es vol conèixer els somnis, expectatives i preocupacions de la ciutadania.

La societat moderna s’enfronta a grans reptes: envelliment saludable canvi climàtic seguretat alimentària subministrament energètic protecció de la llibertat … Com hauria de respondre la ciència i la tecnologia davant aquests reptes? Quines haurien de ser les prioritats per a la Unió Europea? Com t’agradaria que fos el futur? Què esperes dels avenços científics i tecnològics? Sabent com s’imagina la societat el futur es pot començar a construir.

 

Aquesta iniciativa vol impulsar una recerca europea basada en les visions de les persones, centrada en temes i àrees científiques de gran importància per a la vida diària dels ciutadans europeus. Per això es reuniran 40 joves de tot Catalunya per a debatre unes propostes d’escenaris de recerca prèviament elaborades per ciutadans i experts de tot Europa. Un escenari de recerca és una “història hipotètica” per il·lustrar possibles visions o aspectes de la recerca del futur. No es tracta de prediccions sobre la recerca futura, sinó de simulacions per destacar els desajustos del present i per revelar les opcions disponibles i les seves possibles conseqüències.

Aquesta és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) dins del projecte Europeu Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020 (CIMULACT), finançat per la Unió Europea. Compta amb la participació de 31 socis de diferents països europeus. CIMULACT té com a objectiu principal donar rellevància a la importància i la responsabilitat de la ciència i la innovació europees i nacionals, mitjançant la participació dels ciutadans i les parts interessades en la co-creació d’agendes basades en visions socials, necessitats i demandes reals i validades.

consulta ciutadana sobre escenaris de recerca futura
Dia: 7 de octubre de 2016
Lloc: Mobile World Centre. (veure mapa)
Inscripcions.Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación