enhancement_banner_El 30 de novembre i el 1 de desembre s’ha celebrat a Viena l’última reunió del consorci del projecte NERRI (Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation). Com a membre de NERRI, la Universitat Pompeu Fabra ha participat a l’esdeveniment representant de l’Estat dins el projecte.

Durant la reunió, es va discutir abastament sobre què s’ha aconseguit fins a dia d’avui dins el projecte NERRI. El Consorci va debatre en profunditat sobre el resultat final del projecte: el “Llibre Blanc” (o “White Paper”) sobre neuromillora a Europa. Aquest document inclourà quatre perspectives diferents sobre el tema: Dret, Ètica, Socio-política, i Mètodes i Eines.

El “Llibre Blanc” final extraurà conclusions sobre els aspectes legals, ètics i socials que apareixen més sovint als debats públics, així com quins mètodes i eines resulten més efectius depenent del propòsit o l’audiència. A la reunió a Viena, la UPF va presentar el progrés de l’informe sobre neuromillora aplicada a menors.

El projecte NERRI és una iniciativa de 3 anys finançada per la Comissió Europea sota el 7è Programa Marc. El projecte aplica el concepte de la RRI (Recerca i Innovació Responsable) al camp de la neuromillora, una disciplina que estudia com millorar les capacitats cognitives amb tecnologies, mètodes o substàncies. El consorci de NERRI està format per 18 institucions d’11 països europeus diferents.

Més informació:Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación