El Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF (CCS-UPF) participa al projecte europeu RiConfigure. Aquesta iniciativa se centra en la diversificació d’institucions i rols del sistema de recerca i innovació a través de la participació de tots els sectors de la societat: la recerca, la indústria, el sector públic i la societat civil.

Així, el projecte vol afavorir que hi hagi una major participació i representació de persones de diferents àmbits al sistema de recerca i innovació. Entre els objectius del projecte es troba la formació d’aquests actors en temes com la RRI (Recerca i Innovació Responsables). L’equip del CCS, per la seva experiència en formació i en RRI, s’encarrega d’aquesta tasca dins del projecte.

Per tal de complir amb els seus objectius, el projecte proposa usar els laboratoris socials (social labs). El terme “laboratori social” ha estat àmpliament usat en el context acadèmic i ha adquirit molts significats. Per això, no és fàcil definir-lo. De fet, una tasca inicial del projecte ha estat definir al laboratori social com un mètode per resoldre problemes complexos que afecten a la comunitat. Així, els laboratoris conformen un espai en el qual diferents actors es reuneixen per a discutir sobre un tema complex del seu interès, i proposen experiments per intentar resoldre-ho. Per RiConfigure, els tres pilars d’un laboratori social són la inclusió, l’experimentació i la reflexió.

El passat mes d’octubre investigadores del CCS-UPF van assistir a Copenhaguen a un taller de formació interna, juntament amb la resta de socis del projecte, per aprofundir en la metodologia dels Social Labs i definir la manera d’implementar-los. L’objectiu d’aquesta formació era crear una versió compartida de la metodologia, tenint en compte la diversitat d’institucions i camps de treball dels membres del consorci.

RiConfigure està liderat per la Fundació del Consell Danès de Tecnologia (Dinamarca). Juntament amb el CCS-UPF, les altres institucions que formen part del projecte són l’Institut d’Estudis Avançats (Àustria), Universitat de Wageningen (Països Baixos), Institut Fraunhofer per a sistemes d’energia solar (Alemanya), Associació Colombiana per a l’Avanç de la Ciència (Colòmbia), Fundació Adriano Olivetti (Itàlia), Universitat de Corvinus (Hongria), Co-Lab Roskilde (Dinamarca), Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Àustria), i Institut per a Tecnologia de Processos Sostenibles (Països Baixos).

 

Font: https://www.upf.edu/web/biomed/inici/-/asset_publisher/Us0jfwFAevmx/content/id/220399896/maximized#.XBzJIlVKiUl


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación