Segon Congrés de Fotònica per a Joves

Segon Congrés de Fotònica per a Joves

L’ICFO organitza per segona vegada el Congrés de Fotònica per a Joves el 30 de setembre de 2016. Aquesta trobada és una oportunitat per a que estudiants expliquin els seus treballs altres estudiants i a investigadors de l’ICFO a més de viure l’experiència...