reverjpgEl treball “Emprenedoria i universitat. Diagnòstic, bones pràctiques i línies d’actuació en l’àmbit universitari català”, analitza quines són les línies d’actuació en emprenedoria en sis universitats públiques catalanes per tal de millorar-ne les pràctiques.

La recerca, que ha estat liderada per Francesc Imbernon del grup Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la UB, constata que malgrat el discurs institucional favorable i les bones iniciatives que s’han dut a terme des de les universitats en els últims anys, l’emprenedoria encara té una presència escassa en els plans docents i d’estudis.

L’estudi recull les respostes d’una mostra de 735 alumnes, 161 professors i 29 vicerectors de recerca, caps d’estudis i directors de càtedres d’emprenedoria de sis universitats públiques catalanes: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Lleida (UdL).

Els autors de l’estudi recullen i proposen diferents accions i estratègies centrades en els àmbits de les polítiques institucionals, les polítiques docents i la metodologia d’aula. Accions com:

  • reorientar el concepte i proposen el de ‘competències emprenedores o competències per a la vida’, amb un sentit molt més ampli i aplicat a totes les àrees de coneixement, i no només a les vinculades a l’economia
  • millorar la visibilitat i la sensibilització de la comunitat universitària respecte de les competències emprenedores
  • millorar les competències docents del professorat a través de formació especialitzada amb dotacions pressupostàries específiques
  • dotar d’estratègies per incorporar les competències emprenedores a les aules com crear un banc de bones pràctiques i establir un sistema d’avaluació d’aquestes competències, entre d’altres

Aquest estudi, s’emmarca dins el programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa, que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Més informació:

 


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación