Torna La Facultat al Barri per obrir les portes del Campus del Mar! Un any més, tothom qui vulgui podrà assistir a una classe universitària impartida a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (Dr. Aiguader, 80. Barcelona). El programa d’enguany comptarà amb assignatures com Enginyeria Biomèdica, Fisiologia General o Biologia Evolutiva en un format divulgatiu i entenedor.

PROGRAMACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE:

29 de gener: “Respuestas fisiológicas ante las situaciones de estrés”

  • Assignatura: Neurobiologia (quart curs Biologia Humana)
  • Professora: Olga Valverde
  • D’11.00 a 12.00 h

7 de febrer: “La abosorción de los alimentos”

  • Assignatura: Fisiologia Humana (segon curs Biologia Humana i Medicina)
  • Professor: Francisco Muñoz
  • D’11 a 12.00 h
 23 de febrer: “Els mamífers: els hereus de la terra després de la gran extinció del cretaci-terciari (K-T)”
  • Assignatura: Zoologia (primer curs Biologia Humana)
  • Professor: Salvador Carranza
  • De 12 a 13.00 h

Mitjançant l’acció La Facultat al Barri, el campus del Mar vol reforçar la implicació de la comunitat universitària amb el seu entorn. Les classes estan obertes a tothom i l’únic requisit és tenir més de 16 anys. En el cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places, aquestes s’assignaran per estricte ordre de sol·licitud.

Més informació: https://www.upf.edu/web/biomed/inici/-/asset_publisher/Us0jfwFAevmx/content/id/101523408/maximized#.Wmm5lq7iaM-Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación