centralresultatsGema Revuelta, sotsdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF), formarà part del nou Comitè d’experts de la Central de Resultats del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) que la Generalitat de Catalunya va crear la setmana passada.

Les funcions principals d’aquest comitè d’experts seran supervisar, des d’un punt de vista científic i tècnic, la qualitat dels productes (informes, indicadors, monografies, etc.), afavorir que la informació sigui comprensible per als diferents públics i que se’n faci difusió. A més potenciarà i avaluarà la comparació dels resultats entre iniciatives nacionals i internacionals, per poder establir referències i identificar possibles àrees de millora.

El comitè està format per experts de prestigi nacional i internacional i amb gran experiència en els àmbits de del coneixement clínic, la gestió clínica, l’economia de la salut, la salut pública, la investigació, els sistemes i les tecnologies de la informació i de la comunicació. Els membres del comitè són els següents :

  • Jonathan Grant (doctor en medicina per King’s College London i director del King’s Policy Institute, exdirector i actual investigador principal de RAND Europe i fundador del Cambridge Centri for Health Services Research)
  • José María Haro (metge psiquiatre, doctor en epidemiologia i salut pública, director de la unitat d’investigació i desenvolupament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu)
  • Marco Inzitari (director assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, professor associat de la UAB)
  • Mireia Sans (metge de família, Directora Unitat de Gestió Hospitalet Nord i professora associada de la UB)
  • Mireia Subirana (infermera i doctora PhD, Fellow de l’European Academy of Nursing Science, directora de cures del Consorci Hospitalari de Vic)
  • Pilar Tornos (cap del programa de valvulopaties del servei de cardiologia de l’ Hospital Universitari Vall d’Hebrón)
  • Ramon Gomis (professor titular de la UB, director d’ Investigació de l’Hospital Clínic de Barcelona, director de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)
  • Vicente Ortún (professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut)
  • Gema Revuelta (professora associada del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, sotsdirectora de l’OCC – UPF i sotsdirectora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental)

Els membres seran nomenats properament pel conseller de Salut, Boi Ruiz, a proposta del consell d’administració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La Central de Resultats del SISCAT va ser creada el 2003 amb la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents integrants del sistema sanitari d’utilització pública, a fi de facilitar una presa de decisions coresponsables al servei de la qualitat de l’atenció sanitària prestada als ciutadans de Catalunya, i d’afavorir la transparència i el retiment de comptes.

Aquests productes (informes, indicadors, sistemes d’informació, metodologies, avaluacions de resultats, etc.) es poden consultar al Canal Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Nota de premsa del Govern de Catalunya


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación