.
Observatori de la Comunicació Científica: Ja pots descarregar el PDF de l'Informe SAM 2009 La Plataforma SAM, Seguretat Alimentària i Mitjans de Comunicació, acaba de publicar l’Informe SAM 2009. El nou document analitza 2.272 textos (un 19% més que els recollits l’any anterior) sobre temes de seguretat alimentària publicats al llarg del 2009 per set diaris: El País, La Vanguardia, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, 20 Minutos i ADN.

Els temes relacionats amb seguretat alimentària que més va tractar la premsa al llarg de l’any 2009 van fer sobretot referència al sector agroalimentari. En particular, tractaven sobre qüestions de producció agrària, politiques agràries i la crisi del sector agroalimentari.

De manera semblant al que s’observà en l’Informe SAM 2008, el context de crisi econòmica va fer que hi hagués una cobertura constant de l’economia en relació a l’alimentació, motiu pel qual els termes “preu dels aliments” i “crisi econòmica” esdevenen representatius de tot el 2009, junt amb “crisi alimentària”.

Tots aquests aspectes van donar al 2009 una major rellevància que al 2008 a les qüestions de food security, és a dir, a la disponibilitat i abastiment alimentaris. Per contra, les notícies relacionades amb la seguretat alimentària més centrades en la salubritat dels aliments (el què en anglès s’anomena food safety) no van ser tan freqüents en premsa.

Una part important de l’informe de l’any 2009 està dedicada a temes relacionats amb la sanitat animal degut a que, tot i no ser dels més freqüents, han tingut un impacte important en la percepció de l’alimentació, els hàbits de consum o l’economia que envolta aquest consum. Un cas concret que va servir de reflexió sobre la importància de la comunicació i que també inclogué una anàlisi del tractament televisiu d’aquest assumpte gràcies a la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, fou el del ràpid canvi de nom de la grip porcina, inicialment amb elevades connotacions de cara al consum alimentari, al de grip A, quan el fenomen esdevingué clarament en un problema de salut pública.

Un altre tema que també aborda l’Informe SAM 2009 és el de l’anàlisi de les fonts d’informació, donat el paper fonamental d’aquestes fonts en el conseqüent tractament de la notícia i el rigor de la informació per part dels mitjans. Les fonts més citades pels diaris durant el 2009 han estat les provinents de la indústria-empresa, seguides per les fonts polítiques i de l’administració, les de la societat civil i, finalment, les de l’àmbit científic, que són minoritàries.
.


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación