.Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science, KiiCS, is an European Commission-funded project that dissolves the lines between creativity, science, technology and business to explore new solutions in the spirit of co-creation.

Led by ECSITE (European Network for Science Centres & Museums), and in which the Science Communication Observatory- UPF participates, the project will stimulate incubation processes involving creators and scientists, and nurture youth interest in science in a creative way.

To go further on KiiCS main objectives, activities, news or events you can follow us on:

————————————————————————————————————————————————————

KiiCS, Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science, és un projecte finançat per la Comissió Europea que té per objectiu principal, establir ponts entre creativitat, ciència, tecnologia i emprenedoria per explorar noves solucions amb l’esperit de la co-creació.

El projecte liderat per ECSITE, la xarxa europea de centres i museus científics, i en el que hi participa l’Observatori de la Comunicació Científica de la UPF, pretén potenciar els processos d’incubació entre l’art i la ciència a través de la interacció de  persones creatives, científics i joves, per tal de potenciar la innovació.

Per trobar més informació sobre  objectius, activitats, notícies, etc., podeu seguir-nos a:

———————————————————————————————————————————————————–

KiiCS, Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science, es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene por objetivo principal, establecer puentes entre creatividad, ciencia, tecnología y emprendimiento para explorar nuevas soluciones a través de la cocreación y la incubación.

El proyecto liderado por ECSITE, la red europea de centros y museos científicos, y en el que participa el Observatorio de la Comunicación Científica de la UPF, pretende promover los procesos de incubación entre el arte y la ciencia a través de la interacción de personas creativas, científicos y jóvenes, para potenciar la innovación.

Para más información, sobre objetivos, actividades, notícias, etc., nos podéis seguir en:Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación