logorecercaixa okLa Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i l’Obra Social “la Caixa” per tal que l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF) coordini les activitats de comunicació derivades dels projectes de recerca inclosos dins del programa de suport a la investigació RecerCaixa. Aquest programa és una iniciativa conjunta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Obra Social “la Caixa” que té per objectiu impulsar la recerca d’excel·lència.

Des de la primera convocatòria pública, l’any 2010, RecerCaixa concedeix anualment ajuts econòmics i suport general a diversos projectes de recerca a Catalunya centrats en aspectes tant rellevants per a la societat com ara l’educació, la inclusió social, la cultura, la discapacitat, la immigració, la ocupació i la salut pública. En conjunt, i fins a la convocatòria del 2012, s’han presentat 1.123 sol·licituds de 120 institucions. Actualment, ja són 68 els projectes que s’estan desenvolupant gràcies a aquest programa.

L’import total anual dels ajuts s’ha anat incrementant progressivament, i ha passat de 1’4 milions d’euros en el 2010 a 1,7 milions d’euros en el 2012. Aquesta xifra és molt significativa per a la recerca a Catalunya, especialment si considerem que molts dels ajuts es destinen a qüestions socials, les quals, malauradament, no sempre ocupen posicions prioritàries en altres programes de recerca.

Els principals objectius de les accions de comunicació previstes en aquest conveni són la difusió pública del coneixement generat en aquests projectes, així com el foment de la participació social en la reflexió sobre el paper de la recerca com a eina de suport i element transformador, ja que el programa pretén apropar la ciència i el procés d’investigació a la ciutadania, fent-la partícip dels avenços i dels beneficis socials que comporta.

L’OCC-UPF i la comunicació de la recerca a Catalunya

Des de la seva constitució l’any 1994, l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) ha estat un centre pioner i singular en la comunicació pública de la ciència i en particular en la comunicació de la recerca de les universitats catalanes, fomentant el seu reconeixement per part de la ciutadania. La col·laboració entre aquest centre i les universitats catalanes ha estat sempre estreta i contínua. Ja al 1997, l’OCC-UPF va ser el centre designat pels vicerectors de Recerca de les universitats públiques catalanes per coordinar les I Jornades sobre Comunicació Científica, les quals es van celebrar a Sitges el setembre d’aquell any i van significar el primer pas coordinat per posar en relleu davant la societat la recerca que es realitza a les universitats.

En aquests vint anys s’ha avançat molt, no només en les dimensions que ha assolit la recerca a Catalunya, sinó també en el seu reconeixement social, però, sens dubte, encara queda molt per fer. Esperem que aquest acord de col·laboració permeti contribuir a reforçar els vincles entre la ciència i la societat a Catalunya.

Enllaços d’interès:Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación