DSC_7145El passat 20 i 21 de juny es va celebrar a Torí la tercera conferència anual del projecte europeu PLACES amb el lema Modelant ciutats de cultura científica. L’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC) participa en aquest projecte amb el desenvolupament de l’Impact Assessment Toolkit. Es tracta d’un conjunt d’eines que permeten mesurar la influència que tenen les iniciatives i polítiques de comunicació científica (IPCC) a les ciutats i regions d’Europa.

Gema Revuelta i Eva Alloza han participat en aquesta reunió, en la qual han presentat l’Impact Assessment Toolkit i els resultats preliminars de la seva aplicació en 25 casos d’estudi repartits al llarg de la geografia europea. En aquests casos s’ha avaluat l’impacte que tenen els museus i centres de ciència, els esdeveniments científics i les ciutats científiques a l’esfera pública, els actors i a la dimensió local i regional. En els propers mesos es farà una anàlisi exhaustiva de les dades proporcionades per aquests casos i d’aquesta manera es podran fer recomanacions per a accions futures a les ciutats de cultura científica.

El conjunt d’eines desenvolupat en el marc del projecte PLACES pretén ser un document de referència tant per a investigadors que treballen a la universitat com per als propis organitzadors d’IPCC.

Gema Revuelta va anunciar que està treballant amb l’empresa Formas Naturales per desenvolupar una versió resumida del kit que proporcioni un accés intuïtiu a cadascuna de les eines (qüestionaris, entrevistes semiestructurades, grups de discussió). L’adaptació serà accessible via web, visible en ordinadors, telèfons intel·ligents i tauletes, fàcil d’usar i amb la possibilitat de descarregar els qüestionaris o emplenar-los directament en la web per agilitar el treball de recollida de dades.

El projecte europeu PLACES, Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science, està liderat per la Xarxa Europea de Centres i Museus de Ciència (ECSITE), i coordinat conjuntament amb la Xarxa de Regions Europees de Recerca i Innovació (ERRIN), l’Associació Europea d’Esdeveniments Científics (EUSEA) i l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC).


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación