nerriNERRI, Neuroenhancement Responsible Research and Innovation, és un projecte de 3 anys de durada (2013-15), finançat per la Comissió Europea en el 7è Programa Marc. El projecte, que acaba d’iniciar el seu camí en una primera reunió a Cascais (Portugal), té el propòsit d’aplicar el concepte de “recerca i innovació responsables” (RRI, per les sigles en anglès responsible research and innovation) a un camp molt nou de la investigació sobre el qual estan dipositades moltes expectatives però que alhora genera molt debat: l’anomenada “neuromillora” (neuroenhancement).

La “neuromillora” es centra en la recerca de tractaments i aplicacions que arribin a millorar les capacitats mentals humanes. L’aspecte que fa d’aquesta àrea de la investigació que sigui singular i particularment delicat, és que el seu objectiu no és només tractar malalties, sinó també arribar a millorar les capacitats cognitives de persones sanes. Per exemple, un comprimit que millora la concentració mental i que fins ara només està indicat en pacients amb trastorns de l’atenció, podria ser administrat a determinades persones amb necessitats de concentració especials? Altres exemples en fase experimental són la “estimulació cerebral profunda” (DBS, Deep Brain Stimulation, utilitzada avui dia per al Parkinson, entre altres malalties), la “estimulació transcranial magnètica”, etc. I en un pla encara més teòric, l’enginyeria de teixit nerviós, l’estimulació de neurones, la vectorització de fàrmacs, etc.

El projecte NERRI vol garantir que la ciència i la societat s’escolten i avancen conjuntament en un camp que pot tenir increïbles aplicacions però que al seu torn genera moltes qüestions de tipus ètic i social. És en aquestes fases inicials de la investigació en què les accions de comunicació científica i de RRI són més necessàries per garantir una adequada evolució de les tecnologies.

El projecte està liderat per Ciència Viva, la principal xarxa portuguesa de comunicació científica, i hi participen 18 organismes pertanyents a 10 països diferents. Entre ells, s’agrupen institucions que treballen tant en l’àmbit de les neurociències, com en comunicació, sociologia, ètica, dret, etc. Gema Revuelta, sotsdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF), i professora del Departament de Comunicació d’aquesta universitat, liderarà les accions que dugui a terme aquest projecte a Espanya. Els altres països participants són Regne Unit, Holanda, Àustria, Itàlia, Dinamarca, Hongria, Alemanya, Islàndia i Bèlgica. A més, en el projecte estan representades algunes de les principals xarxes europees de recerca en neurociències.

En unes poques setmanes, el projecte disposarà de lloc web i perfils socials. De moment es pot trobar més informació en l’enllaç: http://www.cienciaviva.pt/projinternacionais/nerri/index.asp?accao=changelang&lang=en

L’Observatori de la Comunicació Científica a més participa en els següents projectes europeus:

  • KiiCS, Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science
  • PLACES, Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in ScienceEste blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación