.
Observatori de la Comunicació Científica: Presentació de l'Informe SAM 2009, el dimarts 9 de novembreEl dimarts 9 de novembre es presentarà a l’Auditori del Campus de la Comunicació de la UPF l’Informe SAM 2009, Seguretat Alimentària en els Mitjans de Comunicació. El document analitza la cobertura que els mitjans han donat a les qüestions relacionades amb la seguretat del que mengem, en l’àmbit de Catalunya en el 2009.

L’acte també comptarà amb la presentació de les activitats de la Plataforma SAM i amb la taula rodona “Qui paga els errors en comunicació? Valoració i recomanacions”, amb l’objectiu d’analitzar el paper dels mitjans, l’administració i les empreses en les estratègies de comunicació de temes relacionats amb l’alimentació, així com les conseqüències d’aquesta comunicació en els consumidors.

Informació de l’acte

.
Continguts de l’informe
En aquesta nova edició de l’Informe SAM corresponent a l’anàlisi de l’any 2009, constatem de nou que la seguretat alimentària és un tema de gran interès per a la premsa de més difusió a Catalunya. Aquest interès és a la vegada causa i conseqüència d’una percepció pública que, cada cop més, situa el binomi “alimentació-salut” en una posició central i és conscient de la importància que tenen tots els passos de la cadena alimentària per assegurar la innocuïtat dels aliments.

També preocupa a la premsa (i, per extrapolació, a l’opinió pública) el poder garantir la disponibilitat d’aliments en quantitats suficients en un període marcat per la confluència entre la crisi alimentària mundial i l’actual crisi econòmica, que afecta als sectors implicats en l’alimentació i als hàbits alimentaris de la població.

Donada la capacitat de difusió de la televisió, en aquesta edició de l’Informe SAM s’ha inclòs una anàlisi específica d’aquest mitjà en un dels casos estudiats (gràcies a la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya). En concret, en aquesta edició s’ha comparat la cobertura periodística a premsa escrita i televisió de les primeres informacions sobre la Grip A, analitzant en profunditat com es va produir el canvi de denominació des de la terminologia inicial (Grip Porcina) fins a la que s’ha instaurat de forma més popular (Grip A). L’interès d’aquest cas és el d’aprendre de la experiència i conèixer de prop l’impacte real d’una estratègia de comunicació en què van participar les empreses, l’administració, la comunitat científica i, òbviament, els mitjans de comunicació.

La Plataforma SAM

La Plataforma SAM, Seguretat Alimentària i Mitjans de Comunicació, és una iniciativa endegada al gener de 2008 per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), juntament amb l’Observatori de la Comunicació Científica. El projecte té per objectiu millorar la capacitat ciutadana per prendre decisions sobre la base d’una bona informació.

Per tal d’assolir els seus objectius, la Plataforma SAM inclou quatre tipus d’activitats: Els Informes SAM anuals, on es recull l’anàlisi de la cobertura periodística de la seguretat alimentària a l’àmbit de Catalunya; els Quaderns Monogràfics SAM, publicacions basades en reunions de petit comitè en les quals participen periodistes i especialistes de les diferents àrees a debat; la Xarxa SAM, oberta a totes les persones que participen d’una manera o una altra en la comunicació dels riscs alimentaris: professionals de la comunicació en mitjans i gabinets d’empreses i de l’administració, gestors i directius, tècnics, investigadors, personal sanitari, veterinaris, ramaders, educadors, representants d’entitats no governamentals, etc.; i les Jornades SAM, reunions per tal que els membres d’aquesta xarxa informal o d’altres persones interessades puguin conèixer els resultats de les anàlisis que es vagin realitzant i comparteixin experiències i reflexions.

Més informació

Plataforma SAM al portal de l’OCC

Plataforma SAM a la pàgina web de l’ACSA


Este blog cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación